عباس نوشت

آلوده انجام گرفتن ۷۴۰۰ وب سایت به ویروس هستخراج پول مجازی

۲۴ بهمن ۱۳۹۶

هکرها هزاران وب سایت دولتی انگلیس را هک کـــرده اند تا بتوانند پول های مجازی مانند بیت کوین را ذخیره کنند.

آلوده انجام گرفتن 7400 وب سایت به ویروس هستخراج پول مجازیپول‌نیوز مجرمان اینترنتی با قرار دادن ویروسی در ۷۴۰۰ وب سایت در سراسر جهان، کنترل رایانه های مخاطبان مبتلا را به دست گرفتند و پول مجازی هستخراج کـــردند.
هکرها هزاران وب سایت دولتی انگلیس را هک کـــرده اند تا بتوانند پول های مجازی مانند بیت کوین را ذخیره کنند.  وب سایت های متعلق به کمیسیون هشدارات، شرکت وام های دانشجویی و وب سایت NHS اسکاتلند در انگلیس همه به نوعی ویروس مبتلا انجام گرفتند. طبق آمار حدود ۷۴۰۰ وب سایت در سراسر جهان با این ویروس ها آلوده انجام گرفته اند.

در نتیجه این حمله، مجرمان با هستفاده از رایانه و موبایل های بازدیدکنندگان این سایت ها درآمدزایی کـــردند.

مجرمان سایبری ویروسی به نام Coinhive را در نرم افزار مورد هستفاده در این وب سایت ها قرار دادند. وب سایت ها با هستفاده از نرم افزار مذکور برای مخاطبان نابینا اجازه دسترسی فراهم می کـــردند. هنگامیکه مخاطبان روی سایت کلیک می کـــردند، این ویروس به رایانه های خودشان منتقل می انجام گرفت.

در مرحله بعد هکرها با هستفاده از قدرت پردازش اضافی که دستگاه های مخاطبان فراهم کـــرده بود، پول های مجازی مانند بیت کوین را هستخراج کـــردند. در فرایند هستخراج (Mining) با حل مسئله های پیچیده ریاضی سکه های دیجیتالی جدیدی به وجود می آیند. هنگامیکه سکه های مجازی به وجود بیایند، می توان آنها را به طور آنلاین ذخیره کـــرد.

اسکات هلم محقق امنیت سایبری می گوید: این نوع حمله تعدادان جدید نیست اما بزرگترین نمونه ای هست که من تابه حال دیده ام.

از زمان به وجود آمدن پول مجازی، ارزش بیت کوین با ۷۲ درصد رانجام گرفت به ۱۲۳۰۰ پوند رسیده هست.