آل خلیفه ۱۱۵ نفر را سلب تابعیت کـــرد

عباس نوشت

آل خلیفه ۱۱۵ نفر را سلب تابعیت کـــرد

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

دادگاههای رژیم بحرین حکم لغو تابعیت ۱۸۶ منطقهوند بحرینی را صادر کـــرد.

به نقل «عباس نوشت»، دادگاه رژیم آل خلیفه ۱۱۵ منطقهوند این کشور را به اتهام تروریسم به سلب تابعیت کـــرد و ۵۳ نفر را نیز به حبس ابد محکوم کـــرد.

رژیم آل خلیفه از دستگاه قضایی برای سرکوب هرگونه اعتراضی هستفاده می‌کند و منطقهوندان معترض را بنا به اتهاماتی بی‌اساس به مجازات‌های سنگین محکوم می‌کند.

سازمان‌های بین‌المللی بارها به رژیم آل خلیفه درباره تانجام گرفتید سرکوبگری فعالان سیاسی و اجتماعی هانجام گرفتار داده‌اند.

بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد انقلاب آقامی علیه رژیم آل‌خلیفه هست. آقام خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.

این درخوهست‌ها با سرکوبگری رژیم بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان روبرو انجام گرفته هست. رژیم بحرین در راه سرکوب بحرین همچنین عناصر پاکستانی را به‌خدمت گرفته هست. در این مدت، صدها نفر شهید یا زخمی انجام گرفته و یا به خانومدان افتاده و شکنجه انجام گرفته‌اند.