عباس نوشت

آمریکا: با طالبان مذاکره نمی‌کنیم

۲۲ اسفند ۱۳۹۶

معاون وزارت خارجه آمریکا امور آسیای مرکزی و جنوب آسیا اعلام کـــرد که تا زمانی که طالبان با دولت افغانستان مذاکره نکند هیچ گفت‌وگویی با آمریکا نیز نخواهد داشت.

به نقل«عباس نوشت»، «آلیس ولز» معاون وزیر خارجه آمریکا در واکنش به نامه طالبان و درخوهست این گروه برای مذاکره با این کشور اظهار داشت: طالبان انتظار مذاکرات مستقیم با آمریکا را نداشته باانجام گرفت.

وی در نشست رویدادی در موسسه مطالعات صلح آمریکا در واشنگتن گفت آمریکا تنها زمانی حاضر به گفت‌وگو با طالبان خواهد انجام گرفت که این گروه با دولت افغانستان وارد مذاکره شود.

در حالی که طالبان در تعداد ماه اخیر بارها خوهستار مذاکره با آمریکا انجام گرفته هست اما معاون وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کـــرد که مقامات واشنگتن برای زمینه سازی مذاکرات صلح با طالبان بر روی هستفاده از گزینه‌های نظامی تمرکز کـــرده‌اند.

این در حالی هست که طالبان آمریکا را به دروغ پردازی درباره صلح متهم کـــرده هست و در تعداد ماه اخیرا نیز بارها از آمریکا خوهسته تا درباره خروج مسئولانه از افغانستان با این گروه وارد مذاکره شود.

از سوی دیگر، «کای آیده» نماینده سابق سازمان ملل در افغانستان نیز در واکنش به نامه اخیر طالبان به آمریکا تصریح کـــرد طرف واقعی جنگ طالبان در افغانستان آمریکا هست بنابراین درخوهست مذاکره طالبان با آمریکا منطقی هست.

برخی از کارشناسنان  بر این باورند که مقامات آمریکایی با اعمال سیهست دوگانه در روند صلح افغانستان تلاش می‌کنند تا طالبان را عامل ادامه جنگ در این کشور نشان دهند و افکار عمومی را از عامل اساسی ناامنی‌ها که حضور نظامیان آمریکایی هست به سمت دیگری منحرف کنتد.