عباس نوشت

ارتش سوریه کنترل تکمیل هستان هم‌مرز اسرائیل را در دست می‌گیرد

۲۸ تیر ۱۳۹۷

رسانه های دولتی سوریه از دستیابی به توافق برای خروج مخالفان مسلح از هستان مرزی واقع در جنوب غرب این کشور و تسلط مجدد نیروهای ارتش بر پایانی مناطق این هستان هم مرز سرزمین های اشغالی رویداد دادند.

به نقل «عباس نوشت»، ظهر امروز (پنج شنبه) اعلام کـــرد که برخی اخبار از دستیابی به توافق در هستان مرزی القنیطره در جنوب غرب این کشور حکایت دارند که بر اساس آن عناصر تروریستی مخالف سازش و ترک مخاصمه در این هستان، راهی هستان مرزی ادلب در شمال غرب کشور می شوند در حالی که به اوضاع افراد خواهان باقی ماندن در هستان رسیدگی خواهد انجام گرفت.

به نقل کرد رویدادنگار سانا، توافق مذکور همچنین شامل بازگشت نیروهای ارتش سوریه به مناطقی در القنیطره در مرز مشترک این کشور با سرزمین های اشغالی می باانجام گرفت که پیش از سال ۲۰۱۱ میلادی در آنها مستقر بوده هست.

در همین حال، رویدادگزاری اسپوتنیک روسیه نیز از یک منبع امنیتی سوری نقل کـــرد که بر سر برقراری آتش بس فراگیر و فوری در پایانی جبهه های جنگ در هستان القنیطره و بازگشت ارتش این کشور به همه مواضع خود در مناطق عاری از سلاح در چارچوب توافقنامه سال ۱۹۷۴ میلادی با رژیم صهیونیستی توافق انجام گرفته هست.

این منبع که نام وی فاش نانجام گرفته همچنین تاکید کـــرد که در چارچوب توافق به دست آمده، به اوضاع عناصر مسلح خواهان باقی ماندن در هستان قنیطره و پذیرش حاکمیت دولت سوریه رسیدگی می شود و عناصر مخالف این مسئله نیز طی سه روز به ادلب انتقال می یابند.