عباس نوشت

اعلام مبلغ دستمزد داوران فوتبال

۲۲ تیر ۱۳۹۶

جدول دستمزد داوران فوتبال کشورمان برای فصل فردا به تفکیک لیگ‌های مختلف و وظیفه داوران در هر گیم اعلام انجام گرفته هست.

اعلام مبلغ دستمزد داوران فوتبال

میزان دستمزد داوران فوتبال در ایران برای فصل جدید اعلام انجام گرفت.

 

به نقل ایلنا، جدول دستمزد داوران فوتبال کشورمان برای فصل فردا به تفکیک لیگ‌های مختلف و وظیفه داوران در هر گیم اعلام انجام گرفته هست.

 

بر این اساس در لیگ برتر داور وسط مسابقه ۷۰۰ هزار تومان و کمک‌های او هرکدام ۴۵۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کنند و این مبلغ برای داور چهارم ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

 

این مبلغ برای قضاوت داوران در لیگ‌های پایین‌تر کاهش هست. داور وسط در لیگ دسته یک۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند و کمک داوران ۱۴۰ هزار تومان و داور چهارم نیز۷۰ هزار تومان دریافت خواهد کـــرد.

 

در دسته دوم نیز داور وسط ۱۲۰ هزار تومان می‌گیرد، کمک داور ۷۵ هزار تومان و داور چهارم ۴۵ هزار تومان دریافت خواهد داشت. در دسته سوم لیگ فوتبال ایران نیز داور وسط ۱۰۰ هزار تومان، کمک داوران ۷۰ هزار تومان و داور چهارم ۴۵ هزار تومان دریافت می‌کنند.