عباس نوشت

برپایی بزرگترین سفره افطار در الجزایر+ تصویر

۶ خرداد ۱۳۹۷

تلویزیون دولتی الجزایر از برپایی بزرگترین سفره افطار با دنبال حمایت از کودکان یتیم در این کشور رویداد داد.

 به نقل «عباس نوشت»، تلویزیون دولتی الجزایر اعلام کـــرد: این مراسم افطار رمضانیه جمعه‌شب(۴ خردادماه) با حضور ۶۰۰۰ میهمان در منطقه «بلیده» واقع در جنوب پایتخت برگزار انجام گرفت و حمایت از کودکان یتیم از اهداف اصلی برپایی مراسم بود.

این مراسم به همت انجمن غیردولتی «کافل الیتیم» و در ورزشگاه المپیک منطقه بلیده واقع در جنوب پایتخت الجزایر برپا انجام گرفت.

براساس این گزارش، بزرگترین سفره افطار جهان با حضور صدها خانواده الجزایری ونمایندگانی از انجمن‌ها و هیئت‌های دولتی و در رأس آن‌ها غنیة ایدالیا، وزیر همبستگی و مصطفی عیاضی، هستاندار بلیده برگزار انجام گرفت.

علی شعواطی، مدیر شعبه  انجمن «کافل الیتیم» در هستان بلیده الجزایر که جمع‌آوری کمک برای کودکان یتیم و حمایت معنوی از آن‌ها را برعهده دارد، دنبال از برپایی این سفره افطار با این تعداد شرکت‌کننده را ایجاد وحدت و همبستگی میان طبقات مختلف اجتماعی این کشور عنوان کـــرد.

غنیه ایدالیه، وزیر همبستگی اجتماعی الجزایر نیز در این باره گفت: ما با برپایی این سفر افطار قصد داریم روحیه همبستگی و همکاری را در نسل‌های فردا ایجاد کنیم.

 بلقاسم شیحاوه، یکی از اعضای انجمن «کافل الیتیم» نیز در نقل کردانی دنبال از برپایی بزرگترین سفره افطار در جهان را شکستن رکورد جهانی در این زمینه که تاکنون نزد لبنانی‌ها بود، عنوان کـــرد.

یادآور می‌شود، انجمن غیردولتی «أجیالنا» در لبنان سال گذشته اقدام به برپایی بزرگترین سفره افطار در جهان با مشارکت ۵۲۰۰ میهمان کـــرد.

برپایی بزرگترین سفره افطار جهان در الجزایر+ تصویر
برپایی بزرگترین سفره افطار جهان در الجزایر+ تصویر
برپایی بزرگترین سفره افطار جهان در الجزایر+ تصویر