عباس نوشت

برگزاری شورای هماهنگی مدیران شرکت های بیمه در هستان سمنان به میزبانی بیمه سرمد

۲۳ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری شورای هماهنگی مدیران شرکت های بیمه در هستان سمنان به میزبانی بیمه سرمدپول‌نیوز شورای هماهنگی مدیران هستانی شرکت های بیمه به میزبانی شعبه سمنان بیمه سرمد روز یکشنبه ۹۷/۵/۷ برگزار انجام گرفت.
به نقل گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، در این نشست که با حضور مدیران شرکت های بیمه در هستان سمنان برگزار انجام گرفت، مسائل و مشکلات صنعت بیمه در این هستان مورد بررسی قرار گرفت.

مباحثی همچون رقابت های ناسالم و نرخ شکنی های غیراصولی در صنعت، مشکلات شرکت های بیمه در قراردادهای مربوط به بیمارستان ها و لزوم همسان سازی این نوع قراردادها به منظور تعامل مستمر و دوسویه با مراکز درمانی در جهت اخذ معرفی نامه در محل از طریق اتصال به سیستم بیمه از دیگر مسائلی بود که در این نشست هم اندیشی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.