عباس نوشت

برگزاری مراسمی ویژه نوروز در سازمان ملل

۲ فروردین ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده
سفیر و نماینده دایم ایران در سازمان ملل متحد روز سه شنبه در مراسمی که به مناسبت نوروز در مقر سازمان ملل برگزار شد به سخنرانی پرداخت.

متن سخنرانی غلامعلی خوشرو در این مراسم به شرح زیر است:

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک

 شاخه های شسته، باران خورده، پاک

نرم نرمک می رسد اینک بهار

خوش به حال روزگار

نوروز با همه مفاهیم، رسوم و تشریفاتش، بیش از یک تاریخ صرف در تقویم ماست. نوروز یک منظومه فرهنگی است که یادآور امید، صلح و خوشبختی برای میلیون ها إنسان در أقصی نقاط گیتی است؛ صرف نظر از قومیت و دیدگاههای سیاسی یا مذهبی آنها.

نوروز بزرگداشت اعتدال، دوستی، روشنایی و زندگی است.   پیام نوروز در جهان مملو از بحران کنونی بیش از هر زمان دیگری اهمیت می یابد؛ پیامی که با إفراطی گری، تاریکی، تخاصم و تخریب  مقابله میکند.

برگزاری جشن  نوروز  در سازمان ملل به منظور یافتن و تشویق اقدامات جمعی است که میان پیام بهار و سازمان ملل وجود دارد. امسال همزمانی مبارکی میان نوروز و برگزاری أجلاس جهانی مقام زن در سازمان ملل به وجود آمده است. زنان مهمترین نقش را در بزرگداشت نوروز إیفا می کنند، آنها مهمترین محافظان میراث فرهنگی ارزشمند نوروز هستند که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.

در زمانی که ارزش های أساسی انسانی نظیر تنوع فرهنگی، صلح و آشتی، حسن همجواری و همسازی با طبیعت و حفظ محیط زیست در معرض تهدید دائمی هستند، بیش از هر زمان دیگری نیاز به بزرگداشت و گرامی داشتن نوروز احساس می شود.

فرهنگ غنی نوروز و روح عمیق بهار در پهنه گیتی و در طول تاریخ به پرواز درآمده  و هرگز با هیچ فرمان منع مسافرتی قابل توقف نیست.