عباس نوشت

تحقیر دختران دم بخت به اسم مشاوره

۲۳ خرداد ۱۳۹۷

واسطه‌گری برای ازدواج اتفاقی هست که به دلایلی در جامعه ما کمرنگ انجام گرفته هست اما به نظر می‌رسد واسطه‌گران اینترنتی که به جیب خود هم در این میان توجه دارند و تنها با دغدغه فرهنگی وارد این کار نانجام گرفته‌اند، نمی‌توانند جایگزین معقولی برای خانواده‌ها، گروه‌های دوستان و یا مساجد باشند.

به نقل «عباس نوشت»، دختران داوطلب ازدواج روی صندلی‌ها نشسته‌اند، هر صندلی یک شماره یا به اصطلاحِ برگزارکنندگان یک کد دارد، پسران یا مادران آنها دختران را می‌بینند و یک یا تعداد کد را یادداشت می‌کنند و با دخترانی که انتخاب کـــرده‌اند حرف می‌خانومند؛ آثار خجالت روی صورت بعضی دخترها واضح هست، آثار پشیمانی.

ندا ۱۵ هزار تومان برای پر کـــردن فرم مشخصات و قرار دادن آن در کانال مؤسسه که مجوزدار هم هست، پرداخته هست، از احساسش می‌پرسم، دوست ندارد حرفی بخانومد، تنها چیزی که می‌گوید و از رفتارش می‌فهمم، حس حقارت هست.

مؤسسات مجوزدار و بدون مجوز متعددی در فضای مجازی به بهانه واسطه‌گری ازدواج و معرفی دختر و پسرهای در آستانه ازدواج به یکدیگر فعال هستند اما آیا ازدواج اینترنتی با ساختار فرهنگی و اجتماعی آقام ما سازگار هست؟ آیا آشنایی‌های اینترنتی به ازدواج‌های درستی منتهی می‌شود؟

  *پسرانی که قصدشان ازدواج دائم نیست

بررسی کانال یکی از این مؤسسات که اقدام به واسطه‌گری مجازی ازدواج کـــرده هست و با دریافت ۱۵ هزار تومان آگهی درخوهست ازدواج را منتشر کـــرده و برای ارسال مجدد مشخصات و به اصطلاح ری‌شات ۱۰ هزار تومان از دختر و پسرها می‌گیرد، نشان می‌دهد، اکثر آگهی از سوی دختران متولد دهه شصت منتشر انجام گرفته‌اند، در این آگهی‌ها از قد و وخانوم و علایق تا تحصیلات و شروط قید انجام گرفته‌اند. فعالیت اصلی مؤسسه مورد بررسی تعلیم خانواده و مشاوره هست اما برای آشنایی دختر و پسرها برای ازدواج هم فعالیت می‌کند.

این مؤسسه اصطلاحاً فرهنگی از قِبل برگزاری کلاس‌های مشاوره درآمد نیکوی دارد، یکی از شرکت‌کنندگان دوره‌های مشاوره این مؤسسه در گفت‌وگو با فارس بیان کـــرد: کارشناسی ارانجام گرفت مطالعات خانومان هستم و چهار ترم دوره مشاوره را در این مرکز گذراندم، هر ترم ۷۰۰ هزار تومان از ما دریافت انجام گرفت و کلاس‌ها حدوداً ۳۰ نفره بود، قرار بود مدرکِ سازمانی که مؤسسه از آن مجوز دریافت کـــرده به ما داده شود، یعنی ما بر همین اساس ثبت‌نام کـــردیم اما برخلاف وعده نخستیه مدرکی که ارائه انجام گرفت، داخلی بود.

یکی از دخترانی که این مؤسسه و فعالیت‌هایش را تعداد سالی هست که می‌شناسد درباره نوع فعالیت‌های مؤسسه در خصوص ازدواج و مشاوره گفت: کار مؤسسه گاهی تنها در حد دادن شماره هست، پیش آمده که دختر بعد از مدتی فهمیده پسر معرفی انجام گرفته ابداًً قصدش ازدواج یا ازدواج دائم نیست و یا هشداراتی که توسط دختر یا پسر ارائه انجام گرفته غلط هست، ضمانتی هم وجود ندارد.کسی هم که تلفنی پاسخ موردها را مید‌هد گاه، ظاهراً بدون اینکه متوجه باانجام گرفت قبلاً به هر شخص چه موردی معرفی کـــرده هست، شماره تلفن دختران را به پسر می‌دهد.

تحقیر دختران دم بخت به اسم مشاوره
وی افزود: یکی از اتفاقات آزاردهنده این مؤسسه این هست که کلاً شخصیت بانوان خیلی برایش اهمیت ندارد، گاه در کانال آگهی افرادی منتشر می‌شود که گویا عقده‌هایشان را در آگهی می‌آوردند، آنهم با نگاه از بالا و بد به خانوم. به نظر من این قبیل آگهی‌ها باید توسط ادمین ابداًح شوند که مؤسسه این کار را نمی‌کند.

به نقل فارس، دهستان آشنایی‌های اینترنتی برای ازدواج و ناهمگنی آن با ساختار فرهنگی و اجتماعی کشور دهستانی تکراری هست، ورود مؤسسات مجوزدار به این عرصه برای مطمئن کـــردن واسطه‌گری اینترنتی در شرایطی که خود موسسه شناخت کافی از طرفینی که قرار هست به یکدیگر معرفی کند، ندارد، نه تنها به افزایش آمار ازدواج منتهی نمی‌شود بلکه با از بین بردن اعتماد به نفس و خدشه اعتماد به دیگران، میزان علاقه به ازدواج را هم کاهش می‌دهد.

*پسران فراری از ازدواج و دختران علاقه‌مند

محمدرضا ایمانی روانشناس و مشاور خانواده در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه ازدواج در بستر اینترنت در دنیا مرسوم هست اما با ساختارهای فرهنگی ما همخوانی ندارد، گفت: ازدواج‌هایی که خارج از چارچوب‌های شناخته انجام گرفته همچون خانواده، فامیل و گروه دوستان صورت می‌گیرد به دلیل اینکه هیجانی هست و بدون آگاهی و شناخت انجام می‌شود، با مشکلاتی مواجه می‌شود.

وی افزود: موارد زیادی از سوءهستفاده از دختران و پسران در این گونه آشنایی‌ها وجود دارد، به صورت حتم اغلب این کانال‌ها که اقدام به واسطه‌گری ازدواج می‌کنند از نیت واقعی طرفین مطلع نیستند، برخی افرادی که آگهی خود را منتشر می‌کنند ابداًً قصد ازدواج دائم ندارند. این‌گونه آشنایی‌ها گاه بعد از اتفاقات ناخوشایندی که می‌افتد به بدبینی عمیق نسبت به جنس مخالف یا ازدواج در دختر و پسرها منجر می‌شود.

ایمانی با بیان اینکه با پدیده وارونگی در ازدواج مواجه هستیم، خاطر نشان کـــرد: این پدیده وارونگی به ایجاد این چنین کانال‌هایی برای معرفی افراد به یکدیگر دامن می‌خانومد. علاقه پسر به ازدواج با یک دختر و مطرح انجام گرفتن تقاضای ازدواج از سوی پسر اتفاقی مطلوب هست اما متأسفانه با شرایطی مواجهیم که پسران علاقه‌ای به تشکیل خانومدگی ندارند اما زیادی از دختران به تشکیل خانومدگی و تجربه همسری و مادری تمایل دارند. یک دلیل این وارونگی نیز وجود برخی دختران در دسترس و ارزان هست که هرتعداد کم هستند اما باعث می‌شوند برخی پسران نیازهای جسمی و روحی خود را خارج از حریم ازدواج قانونی به هر روشی که بخواهند، تأمین کنند و دیگر دردسرهای مالی و غیرمالی ازدواج را هم متحمل نشوند.

 دلایل معیشتی و اقتصادی در کنار برخی دلایل فرهنگی می‌تواند از دلایل ایجاد عدم علاقه پسران به ازدواج یا همان پدیده وارونگی باانجام گرفت، مسلما در ایجاد این اتفاق دلایل فرهنگی متعددی مؤثر هستند.

واسطه‌گری برای ازدواج اتفاقی هست که به دلایلی در جامعه ما کمرنگ انجام گرفته هست اما به نظر می‌رسد واسطه‌گران اینترنتی که به جیب خود هم در این میان توجه دارند و تنها با دغدغه فرهنگی وارد این کار نانجام گرفته‌اند، نمی‌توانند جایگزین معقولی برای خانواده‌ها، گروه‌های دوستان و یا مساجد باشند.