تصویر/ سفیر روسیه در ایران سوار بر سوخو سوپرجت ۱۰۰ روسی

عباس نوشت