تصویر ها/ انفجار واحد‌های تجاری در میدان مطهری قم

عباس نوشت