عباس نوشت

تصویر ها/ سر ریز کـــردن سد آزادی در کرمانشاه

۱۰ خرداد ۱۳۹۷

سد مخخانومی آزادی در هستان کرمانشاه، در فاصله ۵۰۰ متری پایین دست پل شاهگذر و حدود ۹۰ کیلومتری منطقه جوانرود بر روی رودخانه زمکان واقع انجام گرفته هست. سد آزادی، سدی خاکی با هسته رسی هست که آب شرب منطقه‌های تازه‌آباد، کرندغرب و اسلام‌آبادغرب و همچنین سه میلیون مترمکعب آب برای بخش صنعت را تامین می‌کند و بعلاوه از ذخیره آن برای آبیاری ۴۲۰۰ هکتار اراضی کشاورزی هستفاده می‌شود. در اثر بارش‌های نیکو اخیر در کرمانشاه، این سد سر ریز کـــرده هست.