عباس نوشت

تیراندازی بازیکن تیم‌ملی فوتبال ایران

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده
میلاد محمدی، ملی‌پوش ایرانی نیز در مرکز آموزش نیروهای ویژه گوردمس چچن تیراندازی کرد.
به گزارش ایلنا، اعضای تیم ترک گروژنی شامل بازیکنان و مربیان در مرکز آموزش نیروهای ویژه شهر گودرمس چچن به تمرین تیراندازی به اهداف تعیین شده با انواع سلاح‌ها تحت نظر مربیان حرفه‌ای این مرکز پرداختند.
بازیکنان و مربیان تیم ترک گروژنی پس از گوش فرادادن به صحبت‌های مربیان مرکز آموزش بین‌المللی نیروهای ویژه گوردمس مشغول تیراندازی به اهداف مشخص با انواع سلاح‌ها شدند.
این عکس را خبر ورزشی منتشر کرده است.