عباس نوشت

تیراندازی در بیمارستان ملک سلمان در ریاض

۲۰ تیر ۱۳۹۷

پول‌نیوزمنابع سعودی از تیراندازی در بیمارستان ملک سلمان در ریاض پایتخت عربستان رویداد دادند.

منابع سعودی از تیراندازی در بیمارستان ملک سلمان در ریاض رویداد دادند.

این منابع به جزییات افزایشی در این باره اشاره نکـــردند.