عباس نوشت

مسمومیت ۱۷ نفر از اهالی شبیلوی میاندوآب

۲۰ تیر ۱۳۹۷

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی از مسمومیت ۱۷نفر از اهالی روستای شبیلو میاندوآب رویدادداد.

به نقل «عباس نوشت»، معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی از مسمومیت ۱۷نفر از اهالی روستای شبیلو میاندوآب رویدادداد.

رسول انتظار مهدی اظهار کـــرد: با توجه به نقل مسمومیت تعدادی از اهالی روستای شبیلوی میاندوآب، مدیریت شبکه بهداشت و درمان میاندوآب به همراه عوامل بیمارستانی وارد عمل انجام گرفته و نسبت به بررسی وضعیت بالینی بیماران و عوامل موثر در بروز این بیماری اقدام کـــردند.

وی ادامه داد: صبح دیروز هجدهم تیر بررسی میدانی با حضور اکیپ دانشگاه علوم پزشکی هستان و مدیریت شبکه بهداشت و درمان و سایر مسئولان منطقهستانی انجام و مستندات کنترل کیفی آب شرب ناحیه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بررسی حکایت از سالم بودن آب شرب مصرفی ناحیه دارد.

انتظار مهدی، عامل مسمومیت را مسمومیت غذایی اعلام کـــرد و گفت: برای مشخص انجام گرفتن اینکه این مسمومیت از نوع مصرف غذاهای حاوی باکتری‌ها، ویروس ها یا انگل‌های مضر بوده هست، نمونه برداری‌ انجام انجام گرفته و نمونه ها به پایتخت هم ارسال انجام گرفته هست. بعد از اعلام نظر کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی عامل دقیق این مسمومیت مشخص خواهد انجام گرفت.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: از ۱۷ نفر مسموم اهل روستای شبیلو که به بیمارستان های میاندوآب مراجعه کـــرده بودند، ۴ نفر سرپایی درمان انجام گرفته و مرخص انجام گرفته و ۱۳ نفر هم در بیمارستان‌ها بستری و تحت مراقبت قرار گرفته اند که ۷ نفر هم ظهر دیروز از بیمارستان ترخیص انجام گرفته و حال ۶ نفر دیگر هم رو به بهبود هست.

انتظار مهدی با توصیه به آقام برای رعایت نکات بهداشتی افزود: توصیه می کنیم منطقهوندان قبل از مصرف سبزیجات نسبت به سالم سازی آنها اقدام نموده و از هستفاده از سالادهای غیر بسته بندی انجام گرفته در مراسمات و نیز از مصرف غذای مانده خودداری کـــرده و حتی الامکان غذای روزانه خود را در منزل تهیه کـــرده و در صورت لزوم غذای مورد نیاز را از مراکز معتبر تهیه کنند.