عباس نوشت

ناکامی یک تروریست مراکشی در اسپانیا

۱ تیر ۱۳۹۶

پلیس اسپانیا با دستگیری سه فرد مظنون به انجام عملیات تروریستی، از وقوع حادثه‌ای مرگبار در مادرید جلوگیری کـــرد.

به نقل «شيعه نيوز»، پلیس اسپانیا موفق انجام گرفت یک جوان ۳۲ ساله مراکشی را پیش از انجام اقدامی تروریستی در مادرید بازداشت کند. پلیس اعلام کـــرد این فرد یک افراط‌گرا بوده و از وی مقادیر زیادی ادوات مورد هستفاده تروریست‌ها شامل کتاب تعلیم ساخت بمب‌های دست‌ساز ضبط انجام گرفته هست.

پلیس اسپانیا دو مراکشی دیگر که ۳۸ و ۳۳ ساله هستند را به دلیل هم خانه بودن با مظنون عملیات تروریستی، بازداشت کـــرده هست. وزارت کشور اسپانیا اعلام کـــرد وابستگی جوان ۳۲ ساله به گروه‌های افراطی محرز انجام گرفته و  تحقیقات درمورد دو هم‌خانه وی ادامه دارد.

تلویزیون اسپانیا تصویر های از محاصره کـــردن آپارتمان جوان مراکشی پخش کـــرد که پلیس‌های ویژه ضد تروریسم جناب آقا را با صورت پوشیده از آن خارج و با دستانی بسته به خودروی پلیس منتقل کـــردند.

در بیانیه وزارت کشور آمده این آقا مراکشی دارای سابقه و مشخصاتی زیاد وحشتناک، همانند عاملان حمله تروریستی در انگلیس و فرانسه، بود. اما از ارائه توضیحات افزایشی درمورد وی خودداری انجام گرفته هست.

نقل کرد می‌شود این آقا در تلاش برای جذب عناصر افراطی در اسپانیا بوده هست.