عباس نوشت

هویت عامل حمله به اقامتگاه سفیر ایران مشخص انجام گرفت

۲۲ اسفند ۱۳۹۶

هویت عامل حمله به اقامتگاه سفیر ایران مشخص انجام گرفتپول‌نیوز – یک رسانه اتریشی از مشخص انجام گرفتن هویت عامل حمله به اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی ایران در وین رویداد داده هست.

یک رسانه اتریشی روز دوشنبه عامل حمله به سفارت ایران در وین را یک فرد ۲۶ ساله تبعه اتریش با اصالت مصری معرفی کـــرده هست.

روخانومامه «کوریر» چاپ وین، نوشته این فرد ۲۶ ساله به نام «محمد ای» دوشنبه شب با چاقو به اقامتگاه سفیر ایران در وین حمله کـــرد.

رسانه اتریشی به گرازش از منابع پلیس وجود انگیزه تروریستی در این حادثه در حال حاضر قابل تأیید یا رد کـــردن نیست. پلیس نقل کرد اقامتگاه فرد مهاجم مورد بازرسی قرار گرفته اما هنوز نشانه‌ای درباره انگیزه‌های او یافت نانجام گرفته هست.

پلیس می‌گوید از محل سکونت «محمد ای» یک کامپیوتر شخصی، تعداد لوح فشرده و یک موبایل ضبط کـــرده هست. تحقیقات درباره این موضوع ممکن هست تعداد روز طول بکانجام گرفت.

ساعت ۲۳:۳۰ شب گذشته یک مهاجم با سلاح سرد سعی داشت به اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی ایران ورود کند که نهایتا در پی درگیری فرد مهاجم با سرباز نگهبان مقابل اقامتگاه مهاجم با شلیک گلوله کشته و سرباز نگهبان هم مجروح انجام گرفت.