عباس نوشت

واکنش طالبان به نشست علمای اسلامی در جده

۲۰ تیر ۱۳۹۷

طالبان در واکنش به نشست امروز علمای اسلامی در عربستان اعلام کـــرد که کسی حق ندارد ملت پرافتخار افغانستان را تروریست بخواند، مقامات و علمای سعودی در مقابله اسلام و کفر از آمریکا حمایت نکنند.

 به نقل «عباس نوشت»، امروز ریاض میزبان نشست علمای اسلام هست تا مشروعیت جنگ جاری در افغانستان را مورد بررسی قرار دهد.

طالبان در واکنش به این موضوع با انتشار بیانیه‌ای اعلام کـــرد که جنگ افغانستان بین الافغانی نیست و تجاوز نیروهای آمریکایی به این کشور بطور تکمیل مشهود هست.

این گروه در توجیه درگیری خود اظهارداشت که جنگ جاری علیه دولت افغانستان نیست اما آنها اجیر آمریکا انجام گرفته‌اند مانند زمان حمله شوروی که دولت کمونیستی تایم افغانستان از نیروهای شوروی حمایت می کـــرد.

در بیانیه این گروه آمده هست، طالبان گروه تروریستی و شورشی نیست، مبارزه اسلام خواهی و آزادی خواهی را به پیش می‌برد، ۷۰ درصد از خاک افغانستان را در اختیار دارد و خوهستار روابط مثبت با کشورهای جهان هست.

طالبان تاکید کـــرد که مبارزه با آمریکا جهاد دفاعی در برابر کافران مهاجم هست، مذاهب فقهی اسلام درباره آن توافق نظر دارند؛ کسی حق ندارد ملت پرافتخار افغانستان را تروریست بخواند.

این گروه خاطرنشان کـــرد، اگر با وجود این کشوری تنها برای کسب رضایت ترامپ حکم صریح دین را باطل اعلام می‌کند و مجاهدین را یاغی و تروریست می‌خواند به نیروهای آمریکایی در تضعیف مسلمانان افغانستان کمک کـــرده هست.

طالبان تصریح کـــرد، آقام افغانستان از مقامات و علمای سعودی انتظار دارند که در مقابله اسلام و کفر از آمریکای متجاوز حمایت نکنند.

این گروه از سازمان کنفرانس اسلامی نیز خوهسته تا در شرایط کنونی نیز مانند دوران جهاد با شوروی به جای آمریکا از آقام افغانستان حمایت کند.

در پایان طالبان با تاکید به پیروزی بر آمریکا در افغانستان اظهارداشت: «همانطور که ما در مبارزه با انگلیس‌ها و کمونیست‌ها پیروز انجام گرفتیم در مبارزه با آمریکا نیز پیروز خواهیم انجام گرفت و توطئه‌های آنها نمی‌تواند تاثیر منفی بر روند مبارزه پیروز ما بگذارد».

این در حالی هست که دولت افغانستان در یک سال اخیر تلاش کـــرده تا با همکاری عربستان نشست علمای جهان اسلام را در ریاض برگزار کـــرد تا مشروعیت مبارزه طالبان با نیروهای افغان و آمریکایی را به چالش بکانجام گرفت.