عباس نوشت

وزارت حقوق بشر یمن اقدام سازمان ملل در الحدیده را محکوم کـــرد

۲۳ خرداد ۱۳۹۷

به دنبال موافقت سازمان ملل با درخوهست امارات مبنی بر خروج کارکنان و کارمندان سازمان ملل و سازمان‌های امدادرسانی فعال در یمن از منطقه الحدیده، وزارت حقوق بشر یمن این اقدام را محکوم کـــرد.

به نقل «عباس نوشت»، به دنبال موافقت سازمان ملل با درخوهست امارات مبنی بر خروج کارکنان و کارمندان سازمان ملل و سازمانهای امدادرسانی فعال در یمن از منطقه الحدیده، وزارت حقوق بشر یمن این اقدام را محکوم کـــرد.

امارات اخیراً برای اشغال منطقه و بندر راهبردی الحدیده که شاهراه حیاتی یمن طی تعداد سال گذشته بوده، از همه کارمندهای سازمان‌های بین الملل خوهسته هرچه سریعتر منطقه حدیده را ترک کنند.

امارات و عربستان با دلیلغ سبز آمریکا به دنبال اشغال این بندر حیاتی هستند.

سازمان‌های حقوق بشر درباره پیامدهای این اقدام ابوظبی و ریاض هانجام گرفتار داده و خوهستار توقف عملیات نظامی در هستان حدیده هستند.

ائتلاف عربستان سعودی و امارات از ۲ ماه پیش برای اشغال بندر الحدیده، واقع در غرب یمن که تنها شریان حیاتی و راه ارتباطی این کشور با بیرون به شمار می‌رود، عملیات نظامی زمینی، هوایی و دریایی گسترده‌ای شروع کـــرده هست.

به رغم پیشروی‌های نخستیه، با اعزام نیروهای تازه نفس و پاتک‌های ارتش و کمیته‌های آقامی یمن، ائتلاف متجاوز زمین گیر انجام گرفته و برخی از مناطقی را که اشغال کـــرده بود، از دست داد.