ویدئو/ حمله گرگ به گله بزهای کوهی

عباس نوشت

ویدئو/ حمله گرگ به گله بزهای کوهی

۶ خرداد ۱۳۹۷

گرگ جد وحشی سگ هست، یعنی سگها از نسل نوعی گرگ هستند که بین ۱۸ تا ۳۲ هزار سال پیش اهلی انجام گرفتند. علیرغم ترس انجام گرفتید انسان از گرگ، گرگ ها حیواناتی هستند که معمولا به انسان حمله نمیکنند، اغلب موارد حمله گرگ به انسان به گرگ های مبتلا به هاری مربوط میشود و درغیر اینصورت حمله گرگ سالم به انسان زیادغیرعادی هست.گرگ ها جزو خانواده دوست ترین حیوانات هستند. آنها به صورت گروهی خانومدگی میکنند. هرگروه شامل ۸ تا ۲۰ گرگ می باانجام گرفت. نکته جالب درباره آنها، رعایت سلسله مراتب و طبقات اجتماعی هست. مسئولیت هر گروه برعهده قویترین گرگ هست که میتواند نر یا ماده باانجام گرفت.

گرگها میتوانند در یک جهش ۵ متر را افقی بپرند! آنها میتوانند دستکم ۲۰ دقیقه به تعقیب سریع ادامه دهند. حس بویایی گرگ ها در مقایسه با سگ شکاری ضعیف تر هست، اما دقت شنوایی شان برای شنیدن صداهایی با فرکانس ۲۶ مگاهرتز کفایت میکند که برای شنیدن افتادن یک برگ پاییزی کافی هست!

گرگ ها معمولا شکارهای پیر یا حتی جوانی را ترجیح میدهند که ضعیف و ناتوان باشند. یکی از دلایل این مسئله صرف نکـــردن انرژی مازاد هست. شکارهای جوان و قوی چابک اند و احتمال فرار آنها زیاد هست. نحوه ی شکار آنها نیز زیاد جالب هست. در فصل فراوانی، طعمه های بزرگ مانند گوخانوم شکار دسته جمعی هست. پس از انتخاب طعمه گله به حرکت درمیاید. دنبال نهایی آنها تنها کـــردن طعمه و گیر انداختن آن هست. آنها پیوسته از یک روش هستفاده نمیکنند بلکه برحسب موقعیت طعمه و شرایط محیطی نقشه طراحی میکنند. درحین حمله هم زوزه های رهبر گله برای دادن دستورات هست.