عباس نوشت

پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای توسعه کشت های گلخانه ای

۱۷ شهریور ۱۳۹۶

وزیر جهاد گفت:توسعه کشت گلخانه ای ازطرح های حیاتی در حوزه اقتصاد مقاومتی هست وبنا داریم از طریق منابع صندوق توسعه ملی و بانکها، ارزان ترین تسهیلات رادراختیار تولید کنندگان این بخش قرار دهیم.

عباس نوشت محمود حجتی در حاشیه بازدید از
طرح  گلخانه هیدروپونیک یک کارخانه اظهار
کـــرد: به صورت حتم باید تلاش کنیم تا این سیهست را با هستفاده از فناوری های نو و دانش
روزآمد در سطح کشور گسترش دهیم.

وزیر جهاد با تحسین ابتکار خلاقانه در راه اندازی این
گلخانه، افزود: حرکت مبتکرانه و نوظهور در تامین حرارت گلخانه ازحرارت دودکش های
واحد تولیدی، یک حرکت امیدبخش هست که باعث افزایش عملکـــرد تولید می شود.

وی با تاکید بر اینکه این نوع فعالیت ها باید در سطح کشور
الگوسازی شود، گفت: دودکش های حرارتی که دائم در حال هدر رفتن سوخت و آلودگی محیط
هستند ظرفیت گیمافتی دارند و با توجه به اینکه اغلب این دودکش ها گاز کربنیک زیادی
دارند، به کارگیری این امکان، می تواند تولید کشت گلخانه ای را تا ۳۰ درصد افزایش
دهد.

وی بیان داشت: این نوع ابتکارات باید با کمک تولید کنندگان
و کارآفرینان به عنوان یک الگوی ساخانومده در سطح کشور مطرح شود تا شاهد صرفه جویی در
بخش کلان کشور و بهره وری بالا باشیم.

طرح ایجاد گلخانه هیدروپونیک (کشت بدون خاک) با هستفاده از
گیمافت انرژی حرارتی گریت کولر (خنک کن) یک 
کارخانه در منطقهستان زاوه در دست اجرا هست.

اجرای این طرح که برای نخستین بار در خاورمیانه با همکاری یک
شرکت هلندی صورت می گیرد مانع از هدر رفتن انرژی حرارتی از دودکش کارخانه انجام گرفته و در
فرایند تولید و مصرف بهینه به کار گرفته می شود.

 

منبع: مهر