عباس نوشت

چهار داعشی در روسیه به حبس های درازمدت محکوم انجام گرفتند

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

چهار عضو گروه تروریستی داعش که متهم به تدارک حمله تروریستی در روسیه بودند، به حبس های درازمدت محکوم انجام گرفتند.

به نقل «عباس نوشت»، دادگاه نظامی مسکو امروز (چهارشنبه) این چهار تن را به ۱۵ تا ۱۸ سال خانومدان محکوم کـــرد.

این افراد که توسط ماموران امنیتی دستگیر انجام گرفته اند، متهم به تدارک اعمال تروریستی در مسکو انجام گرفته بودند.
ویکتور فدوروویچ در بین این چهار نفر به انجام گرفتید ترین مجازات محکوم انجام گرفت و دادگاه وی را به ۱۸ سال حبس در خانومدان با تدابیر انجام گرفتید امنیتی محکوم کـــرد.

دو تروریست دیگر شامل حشمت الله نعیموف و تامرلان تسچویف به ۱۶ سال حبس و آبرو حیدرف به ۱۵ سال حبس در خانومدان با تدابیر انجام گرفتید امنییت محکوم انجام گرفتند.
این افراد علاوه بر تدارک برای حمله تروریستی، به تجارت سلاح و تهیه غیرقانونی مواد منفجره متهم انجام گرفته بود.

رسانه روسی نوشت: بر اساس هشدارات سازمان امنیت فدرال روسیه، این چهار نفر عضو یک گروه خرابکاری- تروریستی بودند که حملات تروریستی تدارک دیده بودند. از این افراد مقادیری سلاح، حیاتیات و مواد منفجره به دست آمده بود.
در سالهای اخیر دهها نفر از اعضای گروه تروریستی داعش در روسیه دستگیر یا کشته انجام گرفته اند.