عباس نوشت

چه طور با بی‌انگیزگی خداحافظی کنیم؟

۲۳ خرداد ۱۳۹۷

چه طور با بی‌انگیزگی خداحافظی کنیم؟

 

 

«انگیزه» شاه کلید همه کار‌هایی هست که قصد انجام دادن آن‌ها را داریم و فکر می‌کنیم که نمی‌خواهیم یا نمی‌توانیم از پس آن‌ها بر بیاییم؛ حتی کار‌هایی که پیش از آغاز انجام گرفتنشان زیادی تصور می‌کنیم که عملی کـــردن آن‌ها کاری دور از انتظار و بعید هست.

 

انگیزه عنصری هست که بودن و نبودنش در هر پروژه و هر پلن ریزی می‌تواند به پیروزی یا شکست یک دنبال کمک کند تا جایی که این موضوع برای افراد حکم معجزه‌ای را دارد که با آن می‌شود هر پدیده آقاه و از دست رفته‌ای را خانومده کـــرد و به آن جان مجدد بخشید؛ اما گاه اتفاقاتی دست به دست هم می‌دهند تا وجود این عنصر حیاتی در خانومدگی روزمره‌مان کم‌رنگتر شود و خیال کنیم که دیگر در راه دنبال هایمان سوختی برای حرکت کـــردن به سمت جلو نداریم.

 

 

با این حال متداوم راه و روش‌هایی هست که با آن می‌شود به انگیزه‌های درونی در محیط کار و بیرونمان نفسی تازه بخشید و وادار انجام گرفت که پیگیر انجام دادن کار‌هایی باشیم که در دسته وظایف و اهداف خانومدگی‌مان قرار می‌گیرد.

دنبال بزرگتان را به دنبال‌های کوچک تبدیل کنید!

برای انگیزه داشتن برای خانومدگی و امیدوار بودن به فردا متداوم به داشتن یک «دنبال» نیاز داریم. یکی از اتفاقاتی که می‌تواند در کم رمق انجام گرفتن انگیزه شما اثر گذار باانجام گرفت نا مشخص بودن و هاله ابهامی هست که پیرامون اهداف خانومدگی‌تان وجود دارد؛ پس متداوم نخستین کاری که باید انجام داد این هست که دنبال هایتان را دست کم برای خودتان به نیکوی روشن کنید. یعنی یک دنبال بزرگ و مبهم را به دنبال‌های کوچکتر تبدیل کنید.

 

چه طور با بی‌انگیزگی خداحافظی کنیم؟

 

برای رسیدن به آن‌ها یک پلن ریزی درست داشته باانجام گرفت تا با پشت سر گذاشتن هر کدام از آن‌ها بتوانید انرژی زیادتی داشته باشید. فقط باید اطمینان حاصل کنید که اهداف کوچکتان همچنان برایتان معنی دار هستند تا بتوانید برای محقق کـــردن آن‌ها تلاش کنید.

 


افزایش بخوانید: ناامیدی دوای درد نیست


از خودتان و شرایط توقع منطقی داشته باشید

بعد از مشخص کـــردن دنبال‌های کوچکتان حالا نوبت به این می‌رسد که محقق کـــردن کدام یک از این اهداف را در الویت قرار دهید؟! دنبالی که خودتان بهتر می‌دانید با عملی کـــردن آن می‌توانید انگیزه افزایشی برای جلو رفتن بگیرید. در عین حال توجه داشته باشید که دنبال هایتان را با توجه به شرایط زمانی و مکانی که در آن قرار دارید معقول و منطقی انتخاب کنید.

 

برای همین از خودتان توقع برآورده کـــردن آرزو‌های بعید و فانتزی را دور کنید و در نظر داشته باشید که سنگ بزرگ متداوم نشان نزدن بو هست؛ چون انتخاب دنبال‌های غیر معقول و غیر منطقی در برهه زمانی و شرایطی که در آن قرار دارید برایتان نتیجه‌ای جز سرخوردگی ندارد و از طرفی دلسرد انجام گرفتن می‌تواند قاتل همه انگیزه‌های آشکار و پنهانتان باشید. در ضمن یادتان باشید که برای رسیدن به دنبال‌ها و چیز‌هایی که آرزو دارید عجله نکنید و مرحله به مرحله جلو بروید؛ چون گاهی رسیدن به یک خوهسته منوط به محقق کـــردن اهداف دیگری هست که پیش نیاز خوهسته‌های شما هستند.

 

چه طور با بی‌انگیزگی خداحافظی کنیم؟

 

فهرست تهیه کنید تا از راه لذت ببرید!

یکی دیگر از چیز‌هایی که می‌تواند به بالا رفتن انگیزه شما کند. تهیه یک فهرست هست از کار‌هایی که انجام داده اید و قرار هست بعد‌ها در فردا آن‌ها را اجرایی کنید. یکی از ویژگی‌های نیکو مکتوب کـــردن و فهرست ساختن از پلن‌های خانومگی این هست که علاوه بر بالا بردن حواس و تمرکزتان باعث می‌شود تا با دیدن عینی کار‌هایی که انجام داده اید روحیه افزایشی بگیرید؛ تا جایی که دیدن راه طی انجام گرفته پشت سرتان به شما کمک می‌کند تا برای راه پیش رویتان انگیزه پررنگتری داشته باشید. در ضمن متداوم تلاشتان را روی این موضوع بگذارید که نه فقط از رسیدن به خوهسته‌تان، بلکه از راهی که قرار هست طی کنید تا به دنبالتان برسید نیز لذت ببرید.

 

افزایش بخوانید: هنر جدال با افسردگی


آیه‌های یاس را دور بریزید!

مثبت فکر کنید و آیه یاس برای خودتان نخوانید، چون این حرکت به مرور باعث می‌شود تا خودتان هم باور کنید که دست پیدا کـــردن به اهداف پیش رویتان یک اتفاق غیرممکن هست. اگر خودتان فکر می‌کنید افکار منفی در ذهنتان رژه می‌رود، با تغییر در آنچه که در موردش فکر می‌کنید آن را متوقف کنید. این دگرگونی و تغییر را می‌توانید در کوچکترین و پیش پا افتاده‌ترین اتفاقات روزانه تان ایجاد کنید. به عنوان مثال هیچ تایم نگویید.

 

“من هرگز کتاب خود را پایان نخواهم کـــرد، چون در عرض یک سال فقط سه فصل از آن را خوانده‌ام” سعی کنید با جایگزینی یک نگاه جدید یک چرخش مثبت داشته باشید و به این فکر کنید که شما در حال حاضر کتابی را شروع خواهید کـــرد که سه فصل از آن را خوانده اید و اگر این بار با پلن پیش بروید می‌توانید بازدهی خود را دو برابر کنید.

ترس از فردا می‌تواند شما را فلج کند

تلاش کنید تا شوری را که از ابتدای راه با خودتان داشته اید را همواره حفظ کنید، چون این اشتیاق می‌تواند در شرایط دشوار کمک حالتان باانجام گرفت تا از کاری که انجام می‌دهید نا امید نباشید. توجه داشته باشید درست در لحظاتی که گمان می‌کنید که شوق تعدادانی برای مبارزه کـــردن و ادامه دادن ندارید به خودتان یادآوری کنید که در آغاز راه از راه پیش رویتان چه می‌خوهستید و چه چیزی شما را به این مکان رسانده هست.

 

از طرف دیگر حوهستان به این موضوع باانجام گرفت که ترسی از فردا نداشته باشید، چون داشتن هراس از فردا می‌تواند شما را فلج کند. به همین خاطر از ناآسودهی زیاد از حد در مورد شکست اجتناب کنید. حتی از مواجهه با شکست هم واهمه نداشته باشید، چون موفقیت اغلب مستلزم تلاش‌های ناکارآمد هست. شکست اغلب بخشی از دستورالعمل موفقیت هست که به شما کمک می‌کند تا انگیزه‌ای برای تلاش و رسیدن به خوهسته‌هایتان داشته باشید.

 

منبع: مجله مهر