عباس نوشت

کینه شاگرد مغازه مانتوفروشی جانش را گرفت

۶ خرداد ۱۳۹۷

تحقیقات کارشناسی در پرونده آتش سوزی مرگبار مغازه مانتوفروشی خیابان جمهوری نشان داد شاگرد سابق این مغازه، از سر عصبانیت حریق را به راه انداخته، اما خودش طعمه آتش انجام گرفته هست.
ساعت ۲۰ سوم خرداد سال جاری یک مورد آتش‌سوزی در یک مغازه در خیابان جمهوری، بعد از سه راه جمهوری به سامانه ۱۲۵ اعلام انجام گرفت که به سرعت آتش‌نشانان سه ایستگاه آتش‌نشانی و مأموران کلانتری ۱۲۹ جامی به محل حادثه اعزام انجام گرفتند.

با حضور آتش‌نشانان و عوامل انتظامی در محل مشاهده انجام گرفت در طبقه همکف یک ساختمان هفت طبقه، یک باب مغازه به وسعت ۱۵۰ متر در دو طبقه با کاربری مانتوفروشی آتش گرفته و تکمیلاً شعله‌ور بود.

زمانی که آتش‌نشانان به محل حادثه رسیدند آتش از در مغازه بیرون می‌زد، دود زیاد غلیظی طبقات بالایی را فراگرفته و هشدارات نخستیه حاکی از آن بود فردی داخل مغازه محبوس هست.

آتش‌نشانان با هم با خاموش کـــردن آتش موفق انجام گرفتند به داخل مغازه نفوذ کـــرده و در حین عملیات با جسد بی‌جان جناب آقا مواجه انجام گرفتند که در مغازه نقش بر زمین بود و آثار سوختگی روی بدن وی وجود داشت.

با هم با آغاز تحقیقات درباره این حادثه مشخص انجام گرفت متوفی آقا جوان و شاگرد مغازه مانتوفروشی بوده و مدتی قبل از این حادثه به خاطر اختلافاتی با صاحب‌مغازه، محل کار را ترک کـــرده بود.

متوفی در شب حادثه با ظرف بنزین وارد مغازه انجام گرفته و پس از جروبحث، اقدام به ریختن بنزین و آتش زدن مغازه کـــرده بود که در این حین خودش گرفتار انجام گرفت و در میان شعله‌ها جان باخت، اما سایر افرادی که داخل مغازه حضور داشتند توانستند از مغازه خارج شوند.

به این ترتیب با اعلام مراتب این حادثه به قاضی دشتبان؛ بازپرس کشیک قتل پایتخت، دستور انتقال جسد متوفی به پزشکی قانونی و تحقیقات افزایش درباره این پرونده صادر انجام گرفت.