عباس نوشت

گرانی خودرو شرکت‌های بیمه را به دردسر انداخت

۲۳ مرداد ۱۳۹۷

گرانی خودرو شرکت‌های بیمه را به دردسر انداختپول‌نیوز سلیمانی با اشاره به افزایش مستمر قیمت خودروها گفت که این مساله می‌تواند به شرکت‌های بیمه‌ای فشارهای هزینه‌ای وارد کند.
به نقل گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، با هم با تغییرات رخ داده در بازار ارزهای خارجی، تقریبا همه حوزه‌های اقتصادی کشورمان تحت تأثیر قرار گرفت. یکی از حوزه های حیاتی اقتصادی که از قضا با دادن تعهدات کوتاه و بلندمدت هم سروکار دارد نهاد “بیمه” هست. بیمه به دلیل خاصیت مدت دار بودن تعهداتش در قبال بیمه گذاران از آن دسته نهادهایی هست که از کاهش ارزش پول ملی و بحث تورم به انجام گرفتت تأثیر می‌پذیرد.

در همین رهستا و با توجه به افزایش قیمت‌ خودرو اخیرا بیمه مرکزی با انتشار هشداریه ای اعلام کـــرده که پیرو افزایش قیمت خودرو پیشنهاد می‌شود بیمه گذارانی که دارای بیمه بدنه هستند، با مراجعه به شرکت‌های بیمه سرمایه مورد بیمه خود را افزایش دهند تا در هنگام بروز خسارت با مشکلاتی چون اعمال ماده ۱۰ قانون بیمه مواجه نشوند.

در این رابطه غلامرضا سلیمانی، مدیر کل جدید بیمه مرکزی با بیان اینکه همه تلاش بیمه مرکزی این هست که بتواند در مجموع فشار به بیمه ها را کاهش کند گفت: طبیعی هست که افزایش مستمر قیمت خودرو می تواند به شرکت های بیمه‌ای فشارهایی وارد کند.

وی با اشاره به ابلاغیه اخیر بیمه مرکزی اظهار کـــرد: با ابلاغیه‌هایی که در بخش بیمه بدنه صادر می شود، بیمه گذاران با توجه به افزایش قیمت خودروها، الحاقیه‌هایی صادر می‌کنند که این کار هم برای بیمه‌گذار و هم برای بیمه گر مثبت هست؛ دلیل که در این صورت اگر خسارتی حادث شود بیمه گر می‌تواند با توجه به افزایش قیمت‌ها توان پرداخت خسارت‌ها را هم داشته باانجام گرفت.

گفتنی هست که بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه در صورتی که مالی به کاهش از قیمت واقعی بیمه انجام گرفته باانجام گرفت، بیمه‌گر به تناسب مبلغی که بیمه کـــرده هست (و نه قیمت روز مال) در برابر خسارات وارد انجام گرفته به اموال بیمه انجام گرفته مسئول هست.

بر این اساس و از آنجایی که بیمه بدنه ارتباط مستقیمی با قیمت خودرو دارد، اگر مشتریان سازمان‌های بیمه‌ای در زمان ثبت قیمت سرمایه خودروی خود مبلغ آن را برای مثال ۳۰ میلیون تومان ثبت کـــرده باشند، در زمان بروز حادثه اگر قیمت خودروی آنها ۵۰ میلیون تومان انجام گرفته باانجام گرفت، بیمه موظف به پرداخت خسارت بر اساس قیمت ثبت انجام گرفته خودرو خواهد بود؛ به همین دلیل مشتریان اگر مایل به دریافت خسارت به قیمت روز خودرو خود هستند، باید به سازمان بیمه گر مراجعه کـــرده و قیمت روز سرمایه خود را ثبت کنند. طبیعی هست که این افزایش سرمایه نیازمند پرداخت مبلغ مابه التفاوت خواهد بود.