عباس نوشت

گرم انجام گرفتن جهان واقعی هست/کاهش برداشت ۴ محصول پرمصرف دنیا

۱۷ شهریور ۱۳۹۶

طبق مطالعات جدید یک تیم تحقیقاتی، گرم انجام گرفتن جهان باعث کاهش برداشت ۴ مورد از محبوب‌ترین محصولات کشاورزی انجام گرفته هست.

عباس نوشتطبق مطالعات جدید یک تیم تحقیقاتی، گرم انجام گرفتن جهان باعث کاهش
برداشت ۴ مورد از محبوب‌ترین محصولات کشاورزی انجام گرفته هست. پروفسور سنتهولد اسنگ به
اسپاتنیک گفت که محصول گندم، برنج و ذرت کاهش یافته هست و اگرچه تغییرات آب‌وهوایی
به تاثیر مخرب خود بر تولید محصولات کشاورزی ادامه می‌دهد، در برخی کشورها ممکن
هست باعث افزایش محصولات شود.

اسنگ گفت: در در این مطالعه به خصوص، ما به تاثیر افزایش
دما بر محصولات اصلی کشاورزی مثل گندم، برنج، ذرت و دانه سویا، توجه کـــردیم و دریافتیم
که هرگونه تغییر و افزایش دما باعث افت انجام گرفتید بازده این محصولات کشاورزی خواهد انجام گرفت.

این پروفسور گفت: به ازای هر ۱ درجه گرم‌تر انجام گرفتن دمای جهان،
حدود ۱۰ درصد از محصول ذرت آمریکا از دست خواهد رفت.

از سوی دیگر در برخی کشورها افزایش دما باعث افزایش محصول
خواهد انجام گرفت؛ در شمال چین به ازای هر درجه افزایش دما ۲ درصد به بازده محصول اضافه انجام گرفت
و به همین ترتیب در مورد برنج و ذرت فرانسه هم با ۴ درصد افزایش محصول مواجه می‌شویم.

با این حال این پروفسور ادامه داد: اگر دمای جهان ۴ درجه
بالا برود در کل شاهد افت ۲۵ درصدی بازده این ۴ محصول حیاتی خواهیم بود. 

این ۴ محصول درحال حاضر دو سوم غذای جهان را تشکیل می‌دهند.

 

منبع: مهر