عباس نوشت

گفت و شنود کیهان؛ این موضوع پیش خودمان بماند!

۳ اسفند ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده
روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود نوشت:

گفت: یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای از طرح فراکسیون امید که در آن تاکید شده هر کس در جلسات سؤالی مطرح کند باید از ۶ ماه تا دو سال زندانی شود، حسابی عصبانی شده است.

گفتم: خود اعضای فراکسیون امید هم از اینکه با ارائه این طرح هویت دیکتاتورمآب مدعیان اصلاحات را فاش کرده‌اند، بدجوری دچار سرخوردگی شده و به تته پته افتاده‌اند.

گفت: این روزنامه زنجیره‌ای خطاب به فراکسیون امید نوشته است؛ «شما اگر ساکت باشید و حرفی نزنید خیلی بهتر است.»

گفتم: مدعیان اصلاحات به این روزنامه انتقاد کرده‌اند که چرا به طور علنی به آنها اعتراض کرده است!

گفت: مگر خودشان نمی‌گفتند که دانستن حق مردم است؟ خب باید مردم بدانند که نمایندگان فراکسیون امید چکاره‌اند!

گفتم: این هم یک حرفی است!… یارو به دوستش گفت؛ چرا جلوی مردم به من گفتی «یک مثقال عقل هم نداری»؟! و دوستش گفت؛ ببخشید نمی‌دانستم که قرار است این موضوع فقط پیش خودمان بماند!