عباس نوشت

نگاه ِ گنهکارانه ی حال به هم زنت رو ، از من و زندگیم بردار !

۹ مهر ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

شهداء 

یکیتون به من بگه 

بین ِ زندگیم..

و اون آدم چی گذشته و چی هست… 

 

 شهداء

 یکیتون به من بگه 

حرف هایی که نگفتنش 

اذیتش میکنه.. 

 و گفتنش سخته…   

 

شهداء 

یکیتون به من بگه 

این همه وقت به زندگیم.. چی گذشته…

 

و گفتن حقیقت ، هر چند گران و سخت باشد نتیجه اش آرامش ِ

۹ مهر ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

 

خدایا بر محمد و آل او درود فرست 

 

و مرا به زیور نیکوکاران بیارای 

و خلعت پرهیزکاران را بر اندامم بپوشان 

برای گسترش عدالت 

و فروخوردن خشم 

و خاموش کردن آتش اختلاف 

و جمع کردن پراکندگان 

و آشتی دادن بین مردم 

و آشکار ساختن نیکی ها 

و پوشاندن زشتی ها 

 و نرم خویی 

و فروتنی 

 

و خوش رفتاری 

و سنگینی و وقار ( نداشتن غرور و نخوت ) 

و حسن معاشرت 

و پیشی گرفتن به سوی فضیلت ها 

و از خود گذشتی در بخشش 

و ترک کردن سرزنش مردم 

 

و بخشش حتی بر غیر مستحق 

و گفتن حقیقت ، هر چند گران و سخت باشد 

 و کم شمردن کارهای خیر ، اگه چه زیاد باشد 

و زیاد شمردن کارهای بدم ، اگه چه کم باشد 

 

و بر من کامل گردان 

این ویژگی ها را با اطاعت همیشگی از خودت 

و همراهی با جامعه ی مومنان 

و انکار بدعت گزاران و پیروان آیین های خود ساخته… 

عاشقانه ها ۵ 

دعای مکارم اخلاق 

سید محمدرضا واحدی

  

شهداء بخوانند : حمله به عشق با تمام ِ قوا : جنگ نـابرابر

۸ مهر ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

 

 

ی 

جنگ نابرابر 

میشناسم که 

بوش از بوی گازهای شیمیایی بدتره 

و حجمش از ذرات گازهای شیمیایی سنگین تر ،

این جنگ نابرابر 

  تهمت است!

 تهمت به همون ناموسی که شما رفتید براش جنگیدید. ( اینو با اشک چشمام میگم. )  

 

 

+ اما ذرات ِ عشق و دلتنگی ما به لطف خدا اینقدر پاک و سبکن که تا خدا میرسن و مستجاب میشن..

+ السلام علیکم شهداء…

 

با آرامش خیال دعا کن : من و تو نداریم

۷ مهر ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

با آرامش خیال دعا کن : من و تو نداریم

 

خدایا بر محمد و خاندان او درود فرست… 

  

و برای مقابله با کسی که به من ستم کند ، دستی توانایم ده 

و برای کسی که با من دشمنی کند ، زبانی گویا 

و در مقابل کسی که با من عناد ورزد ، نصرت و پیروزی 

و در برابر آن کس که با من حیله سازد ، تدبیر کافی 

و در برابر کسی که در فشارم گذارد ، قدرت 

و برای تکذیب هر که بدگویی ام کند ، منطقی استوار 

و از شر کسی که تهدیدم کند ، امنیـت 

و موفقم دار برای طاعت از کسی که کمکم باشد 

و پیروی از کسی که مرا به راه راست هدایت کند

 

 

عاشقانه ها۵

دعای مکارم اخلاق 

سید محمدرضا واحدی 

سنگ انداز !

۷ مهر ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

  

 داریم مسیر ِ درست رو میریم

میدونی چیه

اگه مسیر درست نـبود

     این همه سنگ نداشت!     

 

 

استجابت ِ آرزوها با جزئیات : دقت و توجه ِ خداوند رو حس می کنیم

۶ مهر ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

استجابت ِ آرزوها با جزئیات : دقت و توجه ِ خداوند رو حس می کنیم

 

کمی بیشتر پای ِ صحبت با خدا میشینیم 

چون همه ی تلاش های ما و نتایجش به 

خدا بستگی داره و دست ِ اوست. 

 

با آسودگی ِ خاطر چند دقیقه ای رو بیشتر 

با خدا حرف بزنیم ، 

صمیمی ، ساده ، همراه با جزئیاتی که 

دیگران ممکنه درک نکنند. 

 

و خداوند با دقتی ِ عجیب به جزئیات ِ صحبت هامون 

مُهر ِ استجابت میزنه. 

اونوقته که از این همــــه

دقت و توجه خدا و البته مهربونیش به وجد میایم..