عباس نوشت

ایستگاه تبلیغی آستان مقدس علوی به معقولت ایام عید غدیر

۳ شهریور ۱۳۹۷

بخش امور دینی وابسته به آستان مقدس علوی به معقولت ایام عید و به مدت چهار روز اقدام به برپایی ایستگاه پاسخگویی به سؤالات شرعی، فقهی، اعتقادی و اخلاقی کـــرده هست.

به نقل «عباس نوشت»، بخش امور دینی وابسته به آستان مقدس علوی به معقولت ایام عیدغدیر  و به مدت چهار روز اقدام به برپایی ایستگاه پاسخگویی به سؤالات شرعی، فقهی، اعتقادی و اخلاقی کـــرده هست.

این ایستگاه ها در صحن شریف حضرت امیر المؤمنین (ع) و شبستان حضرت فاطمه زهرا (ع) مستقر هست و مبلغین از ساعت هشت صبح تا هشت شب به سؤالات زائرین پاسخ می گویند.

طلاب حوزه علمیه نجف اشرف با حضور در ایستگاه پاسخگویی به سؤالات شرعی به وظیفه تبلیغی خود عمل کـــرده و به زائرین خدمت می کنند.

شایان ذکر هست که بخش امور دینی آستان علوی همچنان به پلن تبلیغی خود در معقولت های دینی ادامه می دهد.

ایستگاه تبلیغی آستان مقدس علوی به معقولت ایام عید غدیر
ایستگاه تبلیغی آستان مقدس علوی به معقولت ایام عید غدیر
ایستگاه تبلیغی آستان مقدس علوی به معقولت ایام عید غدیر

احزاب از ترس مرگ، خودکشی کـــرده‌اند

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

احزاب از ترس مرگ، خودکشی کـــرده‌اند
سعید حجاریان| منطقهوندان پایتختی تعدادی هست با بیلبورد‌های زیادی در معابر منطقهی با موضوع گفتگو مواجه می‌شوند. در این یادداشت کوشش می‌کنم تا حدی درباره ماهیت و کیفیت این بیلبورد‌ها نقل کرد بگویم.

از دی‌ماه سال ۱۳۸۸، پس از گذشت تعداد ماه از اعتراضات آقامی به نتیجه انتخابات ریهست‌جمهوری دهم، نظام بر آن انجام گرفت بستر‌هایی را برای گفت‌و‌گوی منطقهوندان فراهم کند و در این زمینه، سیهست‌هایی در رهستای بخشی‌کـــردن اعتراض‌ها اتخاذ انجام گرفت؛ به نحوی که هر صنف مطالباتش را در چارچوب مشخصی پیگیری کند. در واقع سیهست‌گذاران بر آن بودند از ترکیب‌انجام گرفتن اعتراض‌ها با یکدیگر جلوگیری کنند. این پروژه قبلا نه در قالب تقویت کرسی‌های آزاداندیشی و نه در سایر اشکال، به نتیجه مدنظر ختم نانجام گرفته بود.

پس از گذشت تعداد سال از اعتراضات ذکرانجام گرفته، در دی‌ماه سال گذشته، اعتراضات دیگری شد. برخلاف بعضی تحلیل‌ها، اعتراضات دی‌ماه سال گذشته متفاوت از اعتراضات سال ۱۳۸۸ بود. چنان‌که می‌دانیم، ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ خوهست معترضان به رأی‌شان محدود بود و این خوهست با راهپیمایی سکوت طلب می‌انجام گرفت؛ اما در دی‌ماه ۱۳۹۶ خهستگاه و مطالبات معترضان را نمی‌انجام گرفت به‌آسانی جمع کـــرد و با ترکیبی از اقتصاد و سیهست مواجه بودیم.

 

پس از بروز اعتراضات دی‌ماه، برخلاف سال ۱۳۸۸، صدای معترضان تا حدودی شنیده انجام گرفت؛ به نحوی که برخی گفتند منطقهداری‌ها و وزارت کشور باید مکان‌هایی را برای اعتراضات در اختیار معترضان قرار دهد. به نظر نصب بیلبورد‌های اشاره‌انجام گرفته را -که از سوی سازمان زیباسازی منطقهداری نصب انجام گرفته هست- می‌توان در همین رهستا دانست.

به نظر می‌رسد، عیوبی متوجه این بیلبوردههست:

یکم) به گمانم صاحبان ایده و طراحان بیلبورد‌ها در گوشه ذهن خود به هایدپارک لندن فکر کـــرده‌اند. در واقع بر آن بوده‌اند اعتراضات را در یک محیط بسته مدیریت کنند، غافل از آنکه دو سنخ از مطالبه‌گری را با یکدیگر خلط کـــرده‌اند. اصل ۲۷ قانون اساسی بیان می‌کند: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباانجام گرفت، آزاد هست».

 

چنان‌که می‌بینیم، در اصل ۲۷ هم بر «اجتماع» و هم بر «راهپیمایی» تأکید انجام گرفته هست؛ اما ایده «پارک‌های اعتراض» یک بال اصل قانون اساسی، یعنی راهپیمایی (demonstration) را قطع کـــرده و تنها از تجمع بی‌تحرک (meeting) آن هم در قالب گفتگو نقل کرد نقل کرد هست.

دوم) در برخی بیلبورد‌ها پرسشی با این مضمون طرح انجام گرفته هست: «درباره چه چیزی گفتگو کنیم؟»؛ طراحان خود در مقام پاسخ برآمده و تعداد گزینه ازجمله «الگوی مصرف»، «صرفه‌جویی»، «آلودگی هوا»، «همسایگی» و «اوقات فراغت» را مطرح کـــرده‌اند.

 

هریک از این موارد اهمیت خاص خود را دارد؛ اما گمان نمی‌رود معترضان چه در سال ۸۸، چه در سال ۹۶ و چه در سال جاری، برای ابداًح الگوی مصرف و اوقات فراغت به خیابان آمده باشند! در واقع، شورای منطقه، منطقهداری یا دیگر طراحان عنصر «سیهست» را حذف و مطالبات را در موارد خرد خلاصه کـــرده‌اند.

سوم) در برخی دیگر از بیلبوردها، پرسشی دیگر مطرح انجام گرفته هست: «با چه کسی گفتگو کنیم؟»؛ در این مکان نیز طراحان گزینه‌هایی پیش‌روی مخاطبان قرار داده‌اند؛ «پدر»، «همکار»، «همسر» و. با توجه به وسایل ارتباطی، ترافیک منطقهی و مسافت‌های طولانی و همچنین امکانات رفاهی، به نظر نمی‌رسد فردی برای گفتگو با والدین، همسر، فرخانومد، همکار و حتی مخالف فکری خود به «پارک‌های اعتراض» برود و همچنان گروه‌های تلگرامی و چت‌روم‌ها را ترجیح می‌دهد؛ بنابراین به نظر می‌رسد طراحان، پیام اعتراضات را به درستی نشنیده و حتی از پژوهش‌های صورت‌گرفته دراین‌باره غافل بوده‌اند.

به نظر می‌رسد دو گروه از تظاهرات و اعتراضات هراس دارند؛ نخستین آن‌ها احزاب هستند؛ احزاب از ترس مرگ، خودکشی کـــرده‌اند و عطای درخوهست مجوز راهپیمایی را به لقایش بخشیده‌اند؛ دلیل که معتقدند در راهپیمایی خودسر‌ها و برانداز‌ها به جمعیت می‌پیوندند و شعار‌های خارج از چارچوب و هنجارشکن سر می‌دهند، به اموال عمومی صدمه وارد می‌کنند و در یک کلام برای درخوهست‌دهنده مجوز، هزینه به بار می‌آورند.

 

دومین آن‌ها دولت هست؛ دولت نیز کمازیاد مانند احزاب فکر می‌کند و معتقد هست اعتراض را یک حزب قانونی برای مطالبه‌ای مشخص آغاز می‌کند؛ اما مشخص نیست با حضور نیرو‌های دیگر، شعار‌ها به کدام سمت هدایت می‌شود.

برای مثال، مدیر دولت‌های نهم و دهم برای اعتراض به عملکـــرد دولت روحانی درخوهست مجوز کـــرده هست؛ اما ذهنیت آن هست که ممکن هست شعار‌ها قوا و اشخاص دیگر را دنبال بگیرد.

دراین‌باره اصلی‌ترین اشکال متوجه دولت هست؛ حزب یا فردی که درخوهست راهپیمایی می‌کند، زمان و مکان محدودی را به وزارت کشور اعلام می‌کند و بالطبع نیروی انتظامی باید بستر کار را از بُعد ترافیک و دیگر موارد فراهم کند؛ اما وزارت کشور معتقد هست نیروی انتظامی فاقد چنین توانی هست. من پیش‌تر نوشته‌ام، دولت ما مانند کره‌جنوبی باید فن کنترل اعتراضات را فرابگیرد و بتواند یک راهپیمایی را بدون ضرب‌و‌جرح، دستگیری و تحمیل هزینه به معترضان مدیریت کند. چنان‌که شاهد هستیم، تاکنون ورزشگاه آزادی یا دیگر ورزشگاه‌های کشور علی‌رغم همه شعار‌های طرح‌انجام گرفته، سقوط نکـــرده‌اند.

 

شعار‌های اعتراض آمیز
بنا بر همین الگو می‌توان به صورت پایلوت برای اعتراضات معیشتی و صنفی مجوز صادر کـــرد. برای مثال، معلمان که خود منادی فرهنگ هستند یا مال‌باختگان که غالبا در موضع ضعف قرار دارند، می‌توانند شعار‌های اعتراضی را کنترل کنند و هزینه‌ای را متحمل نشوند؛ تجربه «راهپیمایی سکوت» نیز مؤید آن هست که آقام ما خودکنترل هستند.

از این گذشته، چنانچه اعتراضات را اصناف و احزاب نمایندگی کنند، شعار‌ها و مطالبات افزایش از سایر حالات به حتمیت شناخته می‌شوند و دیگر امکان تخفیف و ترجمه نادرست اعتراضات از نهاد‌ها و تریبون‌های حتمی ستانده می‌شود.

 

مضاف بر این، صدور مجوز اعتراض به لحاظ اقتصادی نیز به سود دولت‌ههست؛ دلیلکه گزینه پلیسی‌انجام گرفتن که متداوم به‌عنوان بدیل مطرح بوده هست، دولت‌ها را ناگزیر کـــرده برای شنیدن حرف دل آقام به ابزار‌هایی مانند نفوذ، شنود و افکارسنجی روی بیاورند؛ اما اگر حرف دل آقام بی‌واسطه شنیده شود، نه «مهندسی نتایج» مطرح هست و نه هزینه‌های بی‌مورد.

 

اساسا دموکراسی و ابزارهایش روشی هست برای کنترل جامعه؛ دلیلکه آقام در اصطلاح رو گیم می‌کنند و مطالبات خود را در خفا بیان نمی‌کنند و دولت نیز می‌تواند به حد توان، مطالبات را برآورده کند.

آیت الله عیسی قاسم از بیمارستان مرخص انجام گرفت

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

تیم پیگیری روند معالجه آیت الله شیخ عیسی قاسم اعلام کـــرد وی امروز(چهارشنبه) زیرنظر پرشکان معالج خود از بیمارستان مرخص انجام گرفت.

به نقل “عباس نوشت”، تیم پیگیری روند معالجه آیت الله شیخ عیسی قاسم اعلام کـــرد وی امروز(چهارشنبه) زیرنظر پرشکان معالج خود از بیمارستان مرخص انجام گرفت.

 این گروه همچنین اعلام کـــرد که پزشکان به آیت الله قاسم اجازه دادند برای نخستین بار از زمان عمل جراحی بیمارستان را ترک کند.

به نقل کرد این تیم، پزشکان معالج آیت الله قاسم به شرط مراجعه مکرر وی دستور مرخصی وی را صادر کـــرده اند.

براساس بیانیه منتشر انجام گرفته در این خصوص، شیخ قاسم به منظور پیگیری های بعدی و مراجعات لازم برای کنترل روند معالجه همچنان در لندن باقی خواهد ماند.

بانک مرکزی اسامی صاحبان معوقات وام‌های میلیاردی‌ را اعلام کند

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

پول‌نیوزمدیر فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خوهست که اسامی افرادی را که دارای وام‌های سنگین هستند و از بازگردندان آن خود داری می‌کنند را اعلام کنند.

امیر خجسته با اشاره به این‌که« ۱۵۰هزار میلیارد از معوقات بانکی در میان ۱۱۰نفر  در گردش هست» بیان کـــرد: در رابطه با معوقات بانکی باید گفت که یک سری افراد غارتگر و از نور چشمی‌ها، وام‌هایی که سرمایه آقام هست را گرفته اند و به نحوی از بازگردندان آن خودداری می‌کنند به گونه‌ای که یا به صورت معوقه هست یا تضامین معتبری در اختیار بانک‌ها قرار ندادند و یا بافشار های سیاسی وام دریافت کـــردند.

وی اظهار کـــرد: این موضوع را مورد بررسی قرار داده‌ایم و تعداد آمار متفاوت در این زمینه وجود دارد؛ اما آن‌چه که فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد آن به نتیجه رسیده هست قریب به ۱۵۰هزار میلیارد هست. بانک این مبلغ را قریب به ۹۰ میلیارد اعلام کـــرده هست. اکنون فراکسیون پایان تلاش خود را بر روی آشکار انجام گرفتن این موضوع گذاشته هست.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: این معوقات مختص به ۱۱۰ نفر هست که از بانک خوهستیم لیست این افراد را ارائه دهد تا با پیگیری این مبالغ برگردانده شود. اکنون قریب به ۱۰۰۰ نفر از نخبگان و دانشگاهیان و حوزوی‌ها به ما نامه نوشته و تعیین تکلیف این افراد را خوهستار انجام گرفته‌اند. وزیر اقتصاد و مدیر بانک مرکزی باید اسامی این افراد را اعلام کنند. تا آقام بدانند این افراد چه کسی هستند.

نماینده آقام همدان با بیان این‌که «اعلام اسامی این افراد و بازگرداندن مبالغ گرفته انجام گرفتن توسط این افراد مطالبه آقام هست؛ دلیلکه این‌ها  سرمایه ‌ای دولت هست که این افراد غارت کـــرده‌اند» ابراز عقیده کـــرد: اما متاسفانه قوه قضاییه، قوه مجریه و مجلس در این زمینه سکوت کـــرده‌اند. در حالی که باید با برخورد قاطع این مبلغ را از آن ها پس گرفت. دلیلکه ۱۵۰ هزار میلیارد می تواند نقش موثری در مدیریت کشور در دوران تحریم داشته باانجام گرفت.

حسن یزدانی؛ نابودگر شرقی

۳۱ مرداد ۱۳۹۷


در طول تاریخ تعداد ورزشکار را می‌شناسید که فیلم گیم‌های شان را تماشا کـــرده و اشک ریخته اید؟ بی شک اگر بخواهید نام ببرید، حسن یزدانی یکی از همان ههست. پسری اهل جویبار که رانجام گرفت کـــرد و امید یک ملت انجام گرفت. در میان پایان مشکلات اقتصادی و معیشتی، پسری بود که هنوز باعث فوران قریحه طنز آقام می‌انجام گرفت. می‌گفتند مسابقاتش آن‌قدر کوتاه هست که می‌توان از آن‌ها تصویر ها متحرک ساخت.

کاهش حملات علیه مسلمانان در آلمان

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

منابع رویدادی در آلمان از کاهش حجم حملات علیه مسلمانان در این کشور در نیمه نخست سال جاری رویداد دادند.

به نقل”عباس نوشت”، منابع رویدادی در آلمان از کاهش حجم حملات علیه مسلمانان در این کشور در نیمه نخست سال جاری رویداد دادند.

 روخانومامه «نوین اوسنابروکر زآیتونگ» آلمان در شماره روز چهارشنبه به گرازش از وزارت کشور آلمان نوشت: در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی دست کم ۵۰۰ جرم علیه مسلمانان ثبت انجام گرفته بود در حالی که این میزان در مدت مشابه سال جاری ۳۲۰ مورد بوده هست.

براساس نوشته این روخانومامه، اما در عین حال تعداد افرادی که براثر این حملات نژادپرستانه مصدوم انجام گرفته اند، افزایش انجام گرفته هست به طوری که در نیمه نخست سال جاری ۲۵ مورد بوده در حالی که این موضوع در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ ، ۱۸ مورد عنوان انجام گرفته هست.

براساس هشدارات منتشر انجام گرفته در این خصوص، افزایش جرایم انجام انجام گرفته علیه مسلمانان در آلمان متوجه جریان رهست گرای افراطی این کشور می باانجام گرفت.

فیفا مشکل پرداخت حقوق کی‌روش را حل کـــرد؟

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

پول‌نیوزفدراسیون فوتبال ایران برای پرداخت مطالبات کی روش با فیفا نامه نگاری کـــرده هست.

فدراسیون فوتبال ایران به دلیل مشکلات موجود در پرداخت دستمزد کارلوس کی روش و بسته انجام گرفتن حساب سرمربی تیم ملی در سوئیس، موفق نانجام گرفته هست حدود ۷۰۰ هزار دلار از مطالبات او را پرداخت کند.

مهدی تاج و همکارانش در طول هفته‌های اخیر راه‌های مختلفی را برای انتقال پول کی روش امتحان کـــرده اند تا از این طریق یکی از شرط‌های او برای ادامه همکاری اش با فدراسیون محقق شود.

شنیده می‌شود فدراسیون فوتبال در روز‌های اخیر از فیفا درخوهست کـــرده هست پول کی روش از محل پاداش‌های تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به حساب او واریز شود.

یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال با تائید این رویداد اظهار داشت: طبق هماهنگی خزانه داری و کمیته روابط بین الملل فدراسیون نامه‌ای به فیفا ارسال و در آن از جیانی اینفانتینو درخوهست انجام گرفته هست بخشی از پاداش‌های تیم ملی در جام جهانی را به کی روش پرداخت کند. اکنون هم بخش امور مالی فدراسیون این امر را پیگیری می‌کند.

در صورت موافقت اینفانتینو و واریز انجام گرفتن پول به حساب کی روش، یکی از موانع بزرگ برای بازگشت او به کشورمان و آغاز اردوی‌های تیم ملی برداشته می‌شود و کی روش در روز‌های آتی برای آغاز اردو‌های تیمش در تاریخ ۹ منطقهیور به کشودمان می‌آید.

کی روش از تیم هایی، چون مکزیک، کره جنوبی، کلمبیا، الجزایر پیشنهاد‌هایی غیرحتمی دریافت کـــرد که این پیشنهاد‌ها جدی نانجام گرفت و به نظر می‌رسد مشکلی برای ادامه حضور او روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران دست کم تا پایان جام ملت‌های ۲۰۱۹ آسیا وجود نداشته باانجام گرفت.

تصویر ها/ حاشیه و متن مراسم ختم عزت‌الله انتظامی

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

مراسم ختم خانومده‌یاد عزت‌الله انتظامی روز سه شنبه ۳۰ آقااد در مسجد جامع منطقهک غرب با حضور خانواده وی، جمعی از هنرمندان و آقام برگزار انجام گرفت. در این مراسم اصغر همت و علی نصیریان درباره مرحوم انتظامی نقل کرد گفتند و سالار عقیلی آواز خواند.

 

منبع: رویدادگزاری میزان، تسنیم، ایلنا، باشگاه رویدادنگاران، مهر

عملیات مشترک نیروهای دموکراتیک سوری و آمریکا در البوکمال

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

گزارش های رسانه ای از آمادگی نیروهای دموکراتیک سوریه با همکاری ائتلاف آمریکایی ضد داعش برای انجام عملیاتی مشترک در البوکمال حکایت دارد.

به نقل «عباس نوشت»، منابع آگاه گزارش داده اند که نیروهای دموکراتیک سوری موسوم به قسد قرار هست با نیروهای ائتلاف آمریکایی ضد داعش در اطراف البوکمال دست به عملیات بخانومند.

بر اساس این رویداد این عملیات به زودی انجام خواهد انجام گرفت و مقدمات آن فراهم انجام گرفته هست و افزایش از دو هفته به طول نخواهد انجامید. بر اساس این رویداد دنبال از اجرای این عملیات پاکسازی این ناحیه از حضور داعش هست.

بر اساس این رویداد آمریکا تجهیزات نظامی گسترده ای در خطوط اصلی درگیری های احتمالی مستقر کـــرده هست و تعداد نیروهای فرانسوی و آمریکایی در صحرای دیرالزور در سوریه افزایش پیدا کـــرده هست.

یک منبع عالیرتبه در نیروهای دموکراتیک سوری نقل کرد که این عملیات که علیه عناصر داعش انجام می شود قرار هست با هماهنگی ارتش عراق که در آن سوی مرز مستقر انجام گرفته صورت بگیرد.

سر تعمیرکاران لوازم خانگی شلوغ انجام گرفت

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

حالا در شرایطی که زیادی از تولیدکنندگان و واردکنندگان لوازم خانگی، اجناسشان را در انبار احتکار کـــرده‌اند و قیمت‌ها در بازار بین ٣٠ تا ١٠٠ درصد افزایش داشته هست تعداد زیادی از پایتختی‌ها برای خرید لوازم خانگی مورد نیازشان به کیش و قشم سرازیر انجام گرفته‌اند. فروشندگان جزیره می‌گویند قیمت لوزام خانگی در بازار جهانی به ویژه دوبی و چین کاهش داشته و همین موجب انجام گرفته هست که کیش و قشم مشکل زیادی برای تامین لوازم خانگی نداشته باشند. آنها به «منطقهوند» می‌گویند کاهش قیمت در بازار جهانی و نبود تعرفه‌های سنگین واردات موجب انجام گرفته هست که جهش نرخ دلار برای فروشندگان جزیره تا حدی تعدیل انجام گرفته و قیمت کالا در این بازارها تا حدی منطقی‌تر باانجام گرفت. از سوی دیگر تعمیرکاران لوازم خانگی در پایتخت می‌گویند که بعد از نابسامانی‌های بازار لوازم خانگی میزان مراجعات آقام برای تعمیر وسایلشان حدود ٢ تا ٣ برابر انجام گرفته هست. سمساری‌ها هم می‌گویند که آقام افزایش از گذشته به خرید لوازم خانگی دست دوم روی آورده‌اند و این مسأله حاکی از کاهش قدرت خرید آنههست.

خرید جهیزیه از کیش و قشم
نوسانات دلار به خریداران لوازم خانگی و به ویژه نوعروس‌ها ضربه زده هست و حالا بخش زیادی از آقام برای تامین لوازم خانه‌شان دچار مشکل انجام گرفته‌اند. حالا نه تنها دیگر کاهش رویدادی از لوازم خانگی لوکس در بازار هست بلکه حتی اجناس بنجل با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسند.

این موضوع بازار کیش و قشم را گرم‌تر از گذشته کـــرده هست. به نقل کرد محمد یکی از فروشندگان قشم فروش در این جزیره افزایش مربوط به دو ماه آخر سال می‌شود، اما با افزایش قیمت لوازم خانگی و کمبود آن در پایتخت و سایر منطقهها آقام دیگر ملاحظه هوای گرم جزیره را نمی‌کنند و سفر به این مناطق افزایش داشته هست.

او به «منطقهوند» می‌گوید که قیمت لوازم خانگی در این مناطق جهش نداشته و حدود ١٠ تا ١٥ درصد گران‌تر انجام گرفته هست.

گرانی سفر به کیش و به صرفه نبودن خرید کم
به صورت حتم مهرداد یکی از فروشندگان لوزام خانگی در کیش نظر دیگری دارد. او به «منطقهوند» می‌گوید:« با افزایش قیمت بلیت و بهای هتل‌ها و مراکز اقامتی، سفر به کیش و قشم برای خیلی‌ها به صرفه نیست مگر آنهایی که به لوازم خانگی نیاز فوری دارند مثل نو عروس‌ها.

او ادامه می‌دهد: به جز این خروج لوازم بزرگ مانند لباسشویی، یخچال و اجاق گاز از کیش ممنوع هست و به هیچ عنوان امکان ارسال برای مشتری وجود ندارد. بنابراین نوعروس‌ها هم تنها برای خرید لوازم کوچک به کیش سفر می‌کنند. لوازمی که افراد و خانواده‌هایشان می‌توانند به عنوان بار با هواپیما حمل کنند.

در جزیره کمبود کالا نداریم
با این وجود به نظر می‌رسد فروشندگانی که در مناطق آزاد کار میکنند از وضعیت موجود، نسبتا رضایت دارند. رضا یکی از فروشندگان لوازم خانگی در قشم می‌گوید:« کمی فروشمان کم انجام گرفته اما نسبت به منطقههای دیگر از فروش نسبتا نیکوی برخورداریم.»

او می‌گوید گرچه در پایتخت و سایر منطقهها فروشندگان لوازم خانگی برای تامین کالا دچار مشکل انجام گرفته‌اند اما در حال حاضر همه کالاهای لوازم خانگی برای ما موجود هست و از فروش نسبتا نیکوی هم برخورداریم.

جهیزیه فقط لوازم ضروری!
آقام فقط کالاهای ضروری را برای جهیزیه می‌خرند. حسین یکی از فروشندگان کیش به «منطقهوند» می‌گوید: «قبلا آقام برای جهیزیه حتی لوازم کم کاربردی مثل رطوبت ساز خریداری می‌کـــردند اما با رخدادهای اخیر بازار لوازم خانگی و با توجه به افزایش قیمت‌ها آقام سعی دارند که وسایل اساسی را خریداری کنند و سال ٩٥ و ٩٦ نیست که مشتری پایان وسایلی که نیاز دارد و ندارد و به مصرفش می‌آید یا نه را برای جهیزیه خود خریداری کند.»

تعمیر نخستویت انجام گرفته هست
در این میان بازار تعمیر لوازم خانگی در پایتخت داغ انجام گرفته هست. تعمیرکاران پاساژ آلومینیوم خیابان جمهوری می‌گویند در تیر ماه پارسال حدود ١٠٠ کالا تعمیر کـــردیم و در تیر ماه امسال ٥٠٠ کالا!

آنها توضیح می‌دهند که سرشان به قدری شلوغ انجام گرفته هست که گاهی سفارش جدید قبول نمی‌کنند. این در حالی هست که آنها معتقدند سال‌های گذشته با وفور لوازم خانگی نو در بازار و لوازم ارزان چینی و زیر پله، آقام تقریبا دور تعمیر زیادی از وسایل را خط کشیده بودند اما حالا آن شیوه خانومدگی دیگر نمی‌صرفد!

علیرضا که در پاساژ آلومینیوم تعمیرکار لوازم خانگی هست به «منطقهوند» می‌گوید: آقام تا مجبور نشوند لوازم خانگی را خریداری نمی‌کنند و در این برهه از زمان به تعمیرات وسایل رو آورده‌اند تا خرید و کسانی معمولا اقدام به خرید می‌کنند که جاروبرقی یا یخچالشان سوخته باانجام گرفت و یا هزینه‌های تعمیر زیاد گزاف و غیراقتصادی باانجام گرفت. اگر نه ابتدا به خدمات پس از فروش مراجعه می‌کنند و ما تعمیر می‌کنیم.

تعمیرکاری که خود را مقیمی معرفی می‌کند از رونق گرفتن وضعیت کار نسبت به سال گذشته می‌گوید: بازار کار نسبت به سال گذشته بهتر هست و افراد افزایشی برای تعمیر وسایل خود به ما مراجعه می‌کنند. به صورت حتم معمولا با گرانی اجناس آقام به سمت تعمیرگاه‌ها سوق پیدا می‌کنند، دلیل که جیب‌هایشان خالی هست و با تعمیر هزینه کاهشی را متحمل می‌شوند در حال حاضر جاروبرقی و پنکه در تابستان افزایشین درخوهست تعمیر را داشته هست.»

کدام قطعات گران‌ترند؟
اما جنس‌های تعمیراتی افزایش چه چیزهایی هستند، کالاهای اساسی یا همه کالاها و ابداً کدام قطعات قیمت کاهشی دارند. تعمیرکاران می‌گویند گران‌ترین قطعه از لوازم خانگی معمولا موتور یخچال، ماشین لباسشویی و …. هستند. مراجعات هم افزایش برای لوازمی چون جاروبرقی ، ماشین لباسشویی و یخچال هست. » به صورت حتم اینطور که به نظر می‌رسد لباسشویی از اجناسی هست که در صدر کالاهای تعمیری قرار دارد. آنها می‌گویند آقام ترجیح می‌دهند به جای٢میلیون تومان هزینه ٢٠٠هزار تومان هزینه تعمیر موتور را پرداخت کنند.

دور تعمیرکاران سیار را خط بکشید
هادی یکی از تعمیرکاران لوزام خانگی می‌گوید اگرچه مشتریان تعمیر زیاد انجام گرفته هست اما دست در این کار هم کم نیست؛ مجاز و غیر مجاز هم ندارد. مغازه‌های مجاز که از پروانه کسبشان معلوم هست. اما غیر مجازها معمولا با انتشار شماره تلفن و قیمت‌های کاهش خود را معرفی می‌کنند و در صورتی که مشتری به آنها اعتماد کند، ممکن هست نه تنها نتوانند وسیله را تعمیر کنند بلکه حتی نقصی برای آن ایجاد کنند.

به صورت حتم سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هم بارها اعلام کـــرده هست اگر کار را به غیرمجازها بسپارید امکان دریافت خسارت و پیگیری حقوق مشتری به دشواری وجود دارد.

تقاضای زیاد برای سمساری‌ها و عرضه کم
از آن سو سمساری‌های پایتخت می‌گویند که این روزها بساط فروش لوازم دست دوم داغ انجام گرفته هست و مشتریان افزایشی برای خرید مراجعه می‌کنند اما گرفتاری آنجهست که آقام هم کاهش لوازم خانه‌شان را به سمساری‌ها می‌فروشند و همین باعث می‌شود که مشتریان گاهی نتوانند نتیجه مطلوب را بگیرند.

به صورت حتم داوود عبداللهی فرد، مدیر اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان نظر دیگری دارد و به «منطقهوند» می‌گوید:« نه تنها بازار سمساران داغ نانجام گرفته بلکه رو به کسادی می‌رود. دلیل که در چنین شرایطی که پایان اقلام و اجناس گران انجام گرفته‌اند ، آقام ترجیح می‌دهند به داشته‌های خود بسنده کنند در حالی که تا پیش از این رویه‌ای متفاوت را پیش رو داشتیم و معمولا آقام اجناس خود را می‌فروختند تا تبدیل به احسنت کنند.» مدیر اتحادیه سمساران و امانت فروشان با اشاره به کاهش قدرت خرید آقام و کسادی بازار سمساران در این زمینه ادامه می‌دهد: «با وجود چنین شرایطی که آقام به داشته‌های خود بسنده کـــرده‌اند و قدرت خرید اجناس جدید را ندارند نقدینگی کاهش پیدا کـــرده هست. از طرفی کسانی هم که برای فروش اجناس خود به سمساری‌ها مراجعه می‌کنند، رویه‌ای متفاوت را پیش گرفته‌اند. زیرا ابتدا قیمت نخستیه آن را جست‌وجو کـــرده و سپس برای فروش اقدام می‌کنند در حالی که در گذشته این طور نبود و آقام به آسودهی اجناس خود را به سمساری‌ها می‌فروختند و به جای آن اجناس جدیدی را تهیه می‌کـــردند.»