عباس نوشت

انتقام سنگین تحریر الشام از داعش در ادلب

۲۸ تیر ۱۳۹۷

گروه تروریستی موسوم به “تحریر الشام”، ۸ نفر از عناصر گروه تروریستی داعش را در حومه شرقی ادلب اعدام کـــردند.

به نقل «عباس نوشت»، منابع آگاه گفتند گروه تروریستی تحریر الشام ۸ تن از عناصر وابسته به گروه تروریستی داعش را در محل مقر سابق این گروه تروریستی نزدیک منطقه “سرمین” در حومه شرقی ادلب اعدام کـــردند.

گروه تروریستی “تحریر الشام” این عناصر را روز جمعه در یک عملیات امنیتی در حومه غربی ادلب و ناحیه “سهل الروج” در جریان تعقیب عوامل انفجار و ترور ده ها تن از سرکـــرده ها و افراد مسلح این گروه دستگیر کـــرده بودند.

شاخه تجسس “تحریر الشام” اعلام کـــرد که این عملیات پس از دریافت اخباری درباره بازگشت برخی عناصر تحت تعقیب و مشکوک آغاز انجام گرفته هست.

گفتنی هست “داعش” گروه تحریر الشام را به عملیات های افزایش و گرفتن انتقام تهدید کـــرده هست.

پیش از این تحریر الشام اعلام کـــرده بود که به عملیات های هشداراتی و تجسسی خود تا نابودی تکمیل داعش در سراسر ادلب ادامه می دهد.

ثبت شرکت‌های تعاونی

۲۸ تیر ۱۳۹۷

به موجب ماده‌ی ۱۷ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی هست که پایان یا حداقل ۵۱% سرمایهٔ آن به وسیلهٔ اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، منطقهداری‌ها، شورا‌های اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهاد‌های عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل: مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایهٔ شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بدون آنکه عضو باشند.

تبصره: در مواردی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس تعاونی، شریک می‌شوند؛ ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت، تعیین خواهد انجام گرفت؛ سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهدگرفت. مطابق مادهٔ ۲۶ همان قانون: «تعاونی‌های تولیدی، شامل تعاونی‌هایی هست که در امور مربوط به کشاورزی، دام داری، دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران منطقهی و روستایی و نظایر این‌ها فعالیت می‌نمایند» و به موجب مادهٔ ۲۷: «تعاونی‌های توزیع، عبارتند از: تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند». تبصرهٔ مادهٔ ۲۸: «تعاونی‌های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپرداخانومد».

مدارک شرکت‌های تعاونی برای ثبت: (هر کدام در ۴ نسخه)

۱) صورت جلسهٔ تشکیل مجمع مؤسس و نخستین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیرهٔ منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت

۲) اساسنامهٔ مصوب مجمع عمومی

۳) درخوهست کتبی ثبت

۴) طرح پیشنهادی و ارائهٔ مجوز وزارت تعاون

۵) رسید پرداخت مقدار لازم التأدیهٔ سرمایه

۶) مدارک دعوت تشکیل نخستین جلسهٔ مجمع عمومی عادی (موضوع بند ۲ مادهٔ ۳۲)

۷) موافقت‌نامهٔ تشکیل شرکت یا اتحادیه (تبصرهٔ مادهٔ ۵۱)

۸) مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند ۲۸ مادهٔ ۶۶ و بند ۴ مادهٔ ۵۱)

– نخستین هیأت مدیرهٔ منتخب شرکت تعاونی، مکلف هست پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.

– لازم به تذکر هست که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایهٔ تأمین یا تعهدانجام گرفته از طرف اعضا در مرحلهٔ تأسیس شرکت، نباید کاهش از ۵۱ درصد کل سرمایهٔ شرکت باانجام گرفت و هر تعاونی تایمی ثبت و تشکیل می‌گردد که حداقل یک سوم سرمایهٔ آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باانجام گرفت؛ تقدیم و تسلیم انجام گرفته باانجام گرفت. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نانجام گرفتهٔ سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. (مادهٔ ۲۱)

رویهٔ عملی مراحل ثبت
در ادارهٔ ثبت شرکت‌ها، فرم نمونهٔ اسناد فوق‌الذکر، موجود هست. می‌توان این فرم‌های نمونه را از ادارهٔ مذکور تهیه و تکمیل‌کـــرده و ذیل پایان اوراق باید توسط همهٔ شرکا (مؤسسین) امضا شود. سپس هزینه‌ای بابت تعیین نام شرکت به بانک واریز کـــرده و تعداد نام، که واژهٔ بیگانه نبوده، فاقد سابقهٔ ثبت بوده و دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باانجام گرفت؛ انتخاب کـــرده و به «واحد تعیین نام» ادارهٔ مذکور، معرفی و موافقت آن واحد را دربارهٔ نام تعیین انجام گرفته اخذ کـــرده، سپس همهٔ مدارک به «قسمت پذیرش مدارک» ادارهٔ مزبور، تحویل و رسید دریافت می‌شود و موعدی برای گرفتن نتیجه تعیین می‌شود.

لازم به تذکر هست که امر تعیین نام، فقط در پایتخت انجام می‌شود و شرکت‌هایی که در سایر منطقه‌ها ثبت می‌شوند؛ نیز جهت تعیین نام به پایتخت معرفی می‌شوند. در صورت تکمیل بودن مدارک تقدیمی، کار‌شناس ادارهٔ ثبت شرکت‌ها اقدام به تهیهٔ پیش‌نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل حتمی شرکت تحویل می‌شود.

جهت تعیین حق‌الدرج آگهی باید به «نمایندگی روابط عمومی» مراجعه کـــرد. لازم به ذکر هست درصورتی‌که کار‌شناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع مزبور، هستعلام می‌نماید. سپس متقاضی باید مبلغی که بابت حق‌الثبت و حق‌الدرج آگهی، معین می‌شود؛ به بانک و حساب تعیین‌انجام گرفته، واریز کند و پس از آن فیش پرداخت حق‌الثبت و حق آگهی را به «واحد حسابداری» اداره، تحویل و واحد مذکور، این امر را در ذیل برگهٔ تقاضانامه، درج می‌کند و بعد مدارک به «واحد ثبت تأسیس و تغییرات» ادارهٔ ثبت شرکت‌ها تحویل و شرکت، ثبت‌می‌شود و امضایی دال بر «برابر بودن ثبت با سند» از شرکا یا وکیل حتمی شرکت، اخذ می‌گردد. سپس دو نسخه آگهی به امضای مدیر اداره رسیده و یک نسخه از پایانی مدارک در پروندهٔ شرکت، ضبط و نسخهٔ دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می‌شود و این سند «سند ثبت شرکت» هست.

در نهایت، متقاضی، باید یک نسخه از آگهی را به «واحد روابط عمومی» مستقر در ادارهٔ کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و نسخهٔ دیگر را به دفتر یک روخانومامهٔ حتمی جمهوری اسلامی ایران واقع در پایتخت، تسلیم کند. با توجه به مادهٔ ۶ نظامنامهٔ قانون تجارت وزارت عدلیه و مادهٔ ۱۹۷ قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصهٔ شرکت‌نامه و منضمات آن، توسط ادارهٔ ثبت در روخانومامهٔ حتمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت، منتشر شود.

تذکر ۱: اظهارنامهٔ ثبت شرکت از اوراق بهادار بوده که باید از ادارهٔ ثبت شرکت‌ها تهیه شود. برای دریافت اظهارنامهٔ مزبور باید تقاضانامه‌ای دایر بر قصد تأسیس شرکت، تنظیم شود.

تذکر ۲: مرجع ثبت شرکت‌ها در پایتخت «ادارهٔ ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی» که از دوایر ادارهٔ ثبت اسناد و املاک هست؛ می‌باانجام گرفت و در خارج از پایتخت «ادارهٔ ثبت اسناد و املاک» مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایرهٔ ثبت اسناد وجود ندارد؛ دفترخانهٔ اسناد حتمی و اگر مرجع مذکور، وجود نداشته‌باانجام گرفت؛ دفتر دادگاهِ محل هست. در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تأسیس اداره یا شعبهٔ اسناد در محل مذکور، شرکت را در دفتر ثبت اسناد، به ثبت رساند. (تبصره و مادهٔ ۲ نظامنامهٔ قانون تجارت وزارت عدلیه)

تذکر ۳: شرکت‌نامهٔ مذکور باید به صورت حتمی باانجام گرفت. شرکت‌نامه نیز حاوی هشدارات مذکور در فرم تقاضانامه هست. به موجب مادهٔ ۵ قانون طرح ابداًحی آیین‌نامهٔ ثبت شرکت‌ها مصوب منطقهیور ماه ۱۳۴۰، ادارهٔ ثبت شرکت‌ها در پایتخت و دوایر ثبت شرکت‌ها در منطقهستان‌ها، در ثبت شرکت‌نامه، قائم‌مقام دفترخانه‌های اسناد حتمی هستند و از این‌رو برای تنظیم شرکت‌نامهٔ حتمی، نیاز به مراجعه به دفترخانهٔ اسناد حتمی نیست.

تذکر ۴: در صورت‌جلسهٔ مذکور، نکات ذیل درج می‌گردد: زمان تشکیل جلسه، تصریح به اینکه اساسنامه، اظهارنامه و شرکت‌نامه به تصویب و امضای کلیهٔ شرکای شرکت رسیده هست؛ تعیین و تصریح اعضای هیأت مدیره و مدت مدیریت آن‌ها، تعیینِ دارندگانِ حق امضای اسناد تعهدآور شرکت، تصریح به اینکه اعضای مدیر با امضای صورت‌جلسهٔ مذکور، قبول سِمت می‌نمایند؛ تصریح به مبلغ سرمایهٔ شرکت و پرداخت آن از طرف کلیهٔ شرکا و تحویل آن توسط مدیرعامل و اقرار مدیرعامل به وصول سرمایهٔ شرکت، تعیین شخصی برای انجام کار‌های لازم برای ثبت شرکت.

دستور العمل تشکیل تعاونی‌ها (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

الف- کلیات
ماده ۱- شرکت‌های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می‌شوند
الف. – شرکت تعاونی تولید: شرکتی هست که به منظور اشتغال اعضاء در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران منطقهی و روستایی و عشایری و نظایر این‌ها فعالیت می‌نماید
ب- شرکت تعاونی توزیع: شرکتی هست که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندی‌های اعضاء فعالیت می‌نماید.
تبصره- در شرکت تعاونی، تعدد نوع و موضوع فعالیت با ارائه طرح پیشنهادی مجاز هست.
ماده ۲- شرکت‌های تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می‌شوند.
الف- شرکت تعاونی عام: شرکتی هست که عضویت در آن برای همه آزاد می‌باانجام گرفت و موسسین یا شرکت باید برای تأمین قسمتی از سرمایه نخستیه و یا افزایش سرمایه شرکت سهام آنرا به عموم عرضه نمایند.
ب- شرکت تعاونی خاص: شرکتی هست که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل: کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، خانومان، مشاغل خاص و نظایر این‌ها آزاد باانجام گرفت، بدیهی هست تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.
تبصره ۱- در تابلو‌ها و سربرگ‌های شرکت‌های تعاونی ذکر عنوان «تعاونی» ضروری هست و باید بطور خوانا قید شود. تبصره ۲- برای واحد‌های صنفی منطقهستان‌ها و برای هر واحد کارمندی و کارگری فقط یک شرکت تعاونی در هر موضوع فعالیت تشکیل می‌شود.
تبصره ۳- شرکت‌های تعاونی با زیاد از ۵۰۰ عضو و اتحادیه‌هایی که تعداد اعضاء تعاونی‌های عضو آن‌ها مجموعاً زیاد از ۲۰۰۰ عضو باانجام گرفت، «تعاونی بزرگ» محسوب می‌شوند.
ماده ۳- در انواع شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی تعداد اعضاء در زمان ثبت و دوران فعالیت باید طبق طرح تأسیس و تغییرات بعدی آن بوده و رعایت مورازد زیر الزامی هست.
الف) حداقل تعداد اعضاء در زمان ثبت و دوران فعالیت شرکت‌های تعاونی نباید از ۷ نفر عضو کاهش باانجام گرفت
ب) در شرکت‌های تعاونی اشتغالزا که به منظور ایجاد اشتغال تولیدی یا خدماتی با هستفاده از کمک‌های دولتی برای اعضاء تشکیل می‌شوند. تعداد اعضاء بایستی حداقل معادل ۵۰% مشاغل دائمی طرح تعاونی باانجام گرفت.
ج) در شرکت‌های تعاونی که بدون هستفاده از کمک‌های دولتی و یا با دنبال سرمایه گذاری تشکیل می‌شوند و حداقل ۵۰% سرمایه گذاری طرح توسط اعضاء تأمین می‌گردد. رعایت بند (ب) الزامی نمی‌باانجام گرفت.
د) حداکثر تعداد اعضاء در تعاونی‌های مسکن (تأمین مسکن اعضاء) متناسب با اهلیت (دانش و تجربه) مدیران تعاونی بنابه تشخیص ادارات کل تعاون تعیین می‌گردد.
هـ) رعایت تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل تشکیل تعاونی‌ها درخصوص تعاونی‌های فوق الذکر الزامی نمی‌باانجام گرفت.
ماده ۴- تعیین میزان سرمایه و ارزش سهام بعهده هیأت مؤسس تعاونی هست و میزان آن در اساسنامه مصوب ذکر خواهد انجام گرفت. بدیهی هست هر تعاونی تایمی تشکیل و ثبت می‌شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و چنانچه بصورت نقدی و جنسی باانجام گرفت تقویم و تسلیم انجام گرفته باانجام گرفت.
تبصره ۱- در شرکت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری حداقل میزان سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال تعیین می‌گردد.
تبصره ۲- اعضای تعاونی مکلفند مبلغ تعهد انجام گرفته سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه که نباید از دو سال افزایش باانجام گرفت تادیه نمایند.
ماده ۵- سهم اعضاء درتأمین سرمایه تعاونی برابر هست مگر اینکه مجمع عمومی تصویب نماید که برخی از اعضاء سهم افزایشی خریداری نمایند. در این صورت حداکثر میزان سهم هر عضو نباید از ۳۰ درصد کل سرمایه تعاونی تجاوز نماید.
ماده ۶- اتحادیه تعاونی با عضویت شرکت‌های و تعاونی‌های داوطلب و با حداقل ۷ عضو که دارای موضوع فعالیت واحد باشند در سطح منطقهستان یا هستان تشکیل می‌شوند.
تبصره ۱- شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های هستانی می‌توانند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های مرکزی اقدام نمایند.
تبصره ۲- هر شرکت تعاونی می‌تواند فقط عضو یک اتحادیه منطقهستانی، هستانی و یا مرکزی باانجام گرفت، در هر حال عضویت در زیاد از یک اتحادیه، برای شرکت تعاونی با تعدد موضوع فعالیت بلامانع هست.
تبصره ۳- تشکیل اتحادیه مرکزی با مجز وزارت تعاون خواهد بود.
تبصره ۴- اعضای هیات مدیره اتحادیه از نمایندگان تعاونی‌های عضو و به عنوان شخص حقیقی و اعضای هیات بازرس اتحادیه‌از نمایندگان تعاونی‌های عضو و یا سایرین تعیین می‌شوند.
تبصره ۵- حداقل تعداد اعضاء اتحادیه‌های سراسری در زمان ثبت و دوران فعالیت ۱۵ عضو تعیین می‌گردد. اعضاء اتحادیه‌های سراسری، اتحادیه‌های هستانی می‌باشند.
در شرایط خاص که تشکیل اتحادیه سراسری ضروری هست و تعداداعضاء به حد نصاب نمی‌رسد، تشکیل اتحادیه با مجوز وزیر تعاون و رعایت حداقل قانونی بلامانع هست.

ب) مراحل تشکیل تعاونی‌ها
ماده ۷- برای تشکیل تعاونی، هیات مؤسس متشکل از متقاضیان حائز شرایط قانونی، نسبت به تهیه طرح پیشنهادی و تنظیم اساسنامه منطبق بر قانون بخش تعاونی، دعوت به عضویت افراد واجد شرایط و تشکیل نخستین مجمع عمومی عادی جهت تصویب اساسنامه و تعیین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و سایر وظایف مجمع عمومی عادی اقدام می‌نماید.

تبصره- موسسین تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی‌ها آشنائی کافی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاس‌های تعلیمی یکروزه که اداره کل تعاون هستان تعیین می‌کند و زمان تشکیل آن حداکثر یک هفته از تاریخ تسلیم تقاضا خواهد بود شرکت نمایند.

ماده ۸- هیات مؤسس در طرح پیشنهادی، ضرورت تأسیس تعاونی و ارائه دلایل توجیهی مبنی بر تناسب دنبال‌های تشکیل تعاونی با دنبال‌ها و پلن‌های مصوب جمهوری اسلامی ایران با ذکر میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز طرح، تعداد و مشخصات داوطلبان، قید میزان سهم لازم التادیه هر عضو، سوابق و مهارت‌های آنان در رشته فعالیت موردنظر، نام شعبه صندوق تعاون برای افتتاح حساب‌های تعاونی را ذکر نموده و با معرفی نماینده تام‌الاختیار (طبق فرم شماره ۱) به اداره کل تعاون ارائه می‌نماید.

تبصره ۱- مدارکی که هیات موسس بایستی ارائه نماید
الف- تصویر شناسنامه و مدارک تحصیلی
ب- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت
ج- برگ عدم سوء پیشینه
تبصره ۲- کارکنان حتمی و پیمانی دولت با ارائه گواهی یا حکم کارگزینی از بند ب. و ج. معافند
ماده ۹- اداره کل / اداره تعاون پس از وصول تقاضای تشکیل تعاونی و بررسی طرح پیشنهادی در مدت ۵ روز نظر مثبت یا منفی خود را به هیات مؤسس اعلام و در صورت موافقت (طبق فرم شماره ۲) نمونه اساسنامه و فرم‌های مورد نیاز را در اختیار نماینده هیات موسس قرار خواهد داد.
ماده ۱۰- هیات موسس پس از اخذ موافقنامه تشکیل باید اقدامات زیر را انجام دهد
الف- دریافت مجوز فعالیت در موضوع طرح پیشنهادی از مراجع ذیربط (در صورت نیاز به مجوز فعالیت) به نام اعضای هیات موسس تعاونی در شرف تأسیس
ب- تدوین اساسنامه پیشنهادی
ج- افتتاح حساب به نام «تعاونی در شرف تأسیس» در بانک توسعه تعاون و یا حسابی که توسط بانک توسعه تعاون در یکی از بانک‌ها تعیین می‌گردد.
د- دعوت از افراد واجد شرایط عضویت ضمن اعلام خلاصه‌ای از کلیات طرح و اساسنامه پیشنهادی، شرایط عضویت و مهلت پذیرش تقاضای عضویت، شماره و مشخصات حساب افتتاح انجام گرفته و مبلغ لازم التأدیه هر یک از اعضاء وذکر نحوه صدور آگهی‌های بعدی تا تشکیل نخستین مجمع عمومی عادی
هـ- بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت و دریافت گواهی واریز وجه لازم التادیه سهام آن‌ها و صدور برگ اجازه ورود به جلسه نخستین مجمع عمومی عادی
و- ارزیابی آورده‌های غیر نقدی داوطلبان عضویت که متناسب و مورد نیاز طرح باانجام گرفت، توسط کار‌شناس حتمی دادگستری و با انجام تشریفات قانونی لازم
ز- انتشار آگهی دعوت نخستین مجمع عمومی عادی (طبق فرم شماره ۳) با رعایت فاصله زمانی حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۴۰ روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت با تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی.
تبصره- در سایر مجامع عمومی که برگزاری انتخابات در دستور جلسه نباانجام گرفت، فاصله زمانی تاریخ دعوت تا تشکیل مجمع عمومی، حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۲۰ روز خواهد بود
ح- ثبت نام نامزد‌های تصدی سمت‌های هیأت مدیره و بازرسی
ط- ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به منظور درخوهست از اداره کل/ اداره تعاون جهت معرفی ناظر در نخستین جلسه مجمع عمومی عادی
ی- سایر اقدامات مربوط به برگزاری نخستین مجمع عمومی عادی (طبق فرم شماره ۴) تا انتخاب هیات مدیره مجمع (مدیر، منشی، و دو ناظر) از قبیل: اخذ برگه ورود به جلسه مجمع از داوطلبان و تکمیل فهرست اسامی حاضرین همراه با امضای آنان که باید تحویل هیات مدیره شود. ضمناً در شرکت‌های تعاونی بزرگ، اعضای هیأت مدیره مرکب از ۷ نفر (مدیر، نائب مدیر، منشی و چهار ناظر) خواهد بود.
ماده ۱۱- در مورد شرکت‌های تعاونی عام مجوز صدور موافقت نامه تشکیل و آگهی پذیرش عضو و فروش سهام با تأئید وزارت تعاون بوده وطبق فرم‌های شماره ۱۰ و ۱۱ عمل خواهد بود.
ماده ۱۲-داوطلبان عضویت در هئیت مدیره یا بازرسی تعاونی‌ها علاوه بر شرایط قانونی عضویت در تعاونی باید مدارک مورد نیاز را (بر اساس دستورالعمل انجمن نظارت بر انتخاب تعاونی‌ها) حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل نخستین مجمع عمومی به منظور بررسی شرایط احراز به هیات مؤسس تحویل نمایند.
ماده ۱۳- کارکنان دولت نمی‌توانندتصدی هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکت‌های تعاونی را بپذیرند مگر در تعاونی‌های خاص کارکنان ادارات و سازمان‌های دولتی که در آن شاغل باشند، کارکنان باخانومشسته مشمول این بند نمی‌شوند.
ماده ۱۴- هیات مؤسس هنگام تشکیل نخستین مجمع عمومی عادی، برگه ورود به جلسه را از داوطلبان عضویت اخذ نموده و اسامی حاضرین را (طبق فرم شماره ۵) با امضای آنان تکمیل و پس از انتخاب هیئت مدیره مجمع برای اعمال کنترل در اختیار آنان قرار می‌دهد.
تبصره – در صورت عدم امکان حضور هر یک از اعضاء، عضو می‌تواند یا نماینده تام الاختیار خود را کتباً برای حضور در مجمع به هیأت مؤسس معرفی نماید. در هر حال یک نفر نمی‌تواند با هم وکالت یا نمایندگی زیاد از یک عضو (در تعاونی‌های بزرگ دو عضو) را عهده دار باانجام گرفت.
ماده ۱۵- با تصویب اساسنامه در نخستین مجمع عمومی عادی، ذیل صفحات آن به امضای مدیر و منشی و صفحه آخر اساسنامه به امضای هیئت مدیره می‌رسد. بدیهی هست تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضای نخستین مجمع عمومی عادی خواهد بود.
تبصره- اعضائی که با مصوبه نخستین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند، می‌توانند تقاضای عضویت خود را پس بگیرند دراینصورت هیات مدیره بلافاصله پس از ثبت تعاونی مکلف به بازپرداخت وجه واریزی سهام آنان خواهد بود.
ماده ۱۶- پس از انتخاب هیئت مدیره وظایف هیات موسس بپایان رسیده و هئیت مدیره مجمع ضمن تنظیم صورتجلسه کلیه مدارک مربوط به برگزاری مجمع را که به امضای آنان رسیده هست به هیئت مدیره تحویل می‌دهد.
ماده ۱۷- هئیت مدیره در نخستین جلسه خود (طبق فرم شماره ۶) مدیر، نایب مدیر، منشی، مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز را انتخاب و به یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل با حق توکیل به غیر وکالت می‌دهد تا تشریفات قانونی ثت تعاونی را انجام دهد.
تبصره ۱- مدیر عامل باید حائزشرایط ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی باانجام گرفت و مدارک موضوع بند ۱۲ این دستورالعمل را تحویل هئیت مدیره نماید
تبصره ۲- در صورتیکه هر یک از اعضاء نسبت به مراحل تشکیل تعاونی معترض باانجام گرفت ظرف مدت ۲ روز بایدمراتب را کتباً به اداره کل / اداره تعاون اعلام نماید. اداره کل / اداره تعاون موظف هست طبق قوانین و مقررات مربوط ظرف ۳ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید
ماده ۱۸- اعضای هئیت مدیره بازرس یا بازرسان و مدیر عامل قبل از ثبت تعاونی موظف به طی دوره‌های تعلیمی مربوط خواهند بود
ماده ۱۹- هیأت مدیره باید جهت تکمیل پرونده، فهرست اسامی و مشخصات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، بازرس یا بازرسان و کلیه اعضاء (طبق فرم شماره ۷) تنظیم و به اداره کل / اداره تعاون تحویل می‌گردد.
ماده ۲۰-مدارک لازم ظرف مدت ۵ روز از طریق اداره کل / اداره تعاون (طبق فرم شماره ۸) به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شود. اداره کل / اداره تعاون پس از انجام اقدامات اداره ثبت شرکت‌ها و صدور آگهی تأسیس، نسبت به صدور پروانه تأسیس تعاونی (طبق فرم شماره ۹) اقدام خواهد نمود. در هر حال نظارت، حسابرسی و رسیدگی به شکایات وسایر اقدامات پس از تأسیس تعاونی بعهده اداره کل / اداره تعاون خواهد بود.

فرم شماره ۱
این مکاننبان هیات موسس شرکت / اتحادیه تعاونی… ضمن ارائه کلیات طرح پیشنهادی پیوست و معرفی جناب آقا / خانم…….. فرخانومد… بشماره شناسنامه…… صادره از….. بعنوان نماینده تام الاختیار این هیات جهت مذاکره و دریافت مدارک و سایر اقدامات لازم، بدینوسیله درخوهست موافقت با تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی…… را می‌نمائیم.
نام و نام خانوادگی و امضاء هیات مؤسس

نشانی تکمیل و تلفن نماینده هیات موسس

فرم شماره ۲
بازگشت به درخوهست مورخ…… کلیات طرح پیشنهادی ارائه انجام گرفته بررسی و تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی…….. مشروط به رعایت مشخصات مذکور در کلیات و ضوابط و مقررات قانون مربوط بلامانع اعلام می‌گردد.
مقتضی هست طبق دستورالعمل پیوست نسبت به انجام مراحل و تشریفات قانونی تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ صدور این موافقت نامه اقدام و مدارک لازم را جهت بررسی و صدور مجوز ثبت به این اداره کل/اداره معتبر خواهد بود.
اداره کل / اداره تعاون
فرم شماره ۳
تاریخ:
نخستین مجمع عمومی عادی شرکت/اتحادیه‌تعاونی……. (درشرف تأسیس) در ساعت…. روز… مورخ…… در محل…… برگزار می‌شود از کلیه داوطلبان عضویت دعوت می‌شودبا در دست داشتن ورقه ورود به جلسه جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهمرسانید.
ضمناً داوطلبان عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی موظفند تا ۵ روز پس از صدور دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوط رابه هیات موسس تحویل نمایند.
دستور جلسه:
۱- گزارش هیات موسس در مورد ارزیابی آورده‌های غیر نقدی و اتخاد تصمیم در مورد آن‌ها
۲- بررسی و تصویب اساسنامه
۳- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره وفق اساسنامه تصویبی
۴- انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و عالی البدل وفق اساسنامه تصویبی ۵- تعیین روخانومامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های تعاونی
۶- دادن مأموریت به اعضای هیئت مدیره جهت ثبت تعاونی
فرم شماره ۴
نخستین مجمع عمومی عادی شرکت / اتحادیه تعاونی…. (در شرف تأسیس) طبق دعوتنامه مورخ….. در ساعت…. روز… مورخ… با حضور… نفر از دوطلبان عضویت در محل………….. تشکیل گردید. پس از اعلام حتمیت جلسه بوسیله جناب آقا / خانم……. مدیر سنی، بدواً نسبت بانتخاب هیات مدیره جلسه رای گیری بعمل آمد و در نتیجه جناب آقا / خانم……………….. انجام گرفتند. آنگاه دستور جلسه برابر دعوتنامه مجمع توسط منشی قرائت انجام گرفت سپس مجمع وارد شور گردید و تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.
۱- گزارش هیات موسس در موارد آورد‌های غیر نقدی و هزینه‌های انجام یافته قرائتو بشرح ذیل تصویب رسید………………………..
۲- اساسنامه شرکت قرائت و مفاد آن در….. ماده و……. تبصره با رأی……. نفر موافق بتصویب رسید و ذیل کلیه صفحات آن توسط هیئت مدیره مجمع امضاء گردید.
۳- نسبت به انتخاب……. نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و….. نفر اعضای علی البدل وفق اساسنامه تصویبی اخذ رأی کتبی بعمل آمد که با اکثریت نسبی آراء به ترتیب:
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی
۱-
۲-
۳-
بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره و
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی
۱-
۲-
بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال و
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی
۱- ۲-
پست بازرس یا بازرسان اصلی شرکت تعاون
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی
۱-
۲-
بسمت بازرس یا بازرسان علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب انجام گرفتند.
۴- روخانومامه……… برای درج آگهی‌های شرکت تعاونی تعیین گردید.
۵- مجمع عمومی عادی به هیئت مدیره با حق توکیل به غیر مأموریت و وکالت می‌دهد حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به ثبت شرکت اقدام نماید.
نام و نام خانوادگی و امضاء نام و نام خانوادگی و امضاء نام و نام خانوادگی و امضاء
مدیر مجمع نائیت مدیر مجمع منشی مجمع
نام و نام خانوادگی و امضاء ناظرین:
فرم شماره ۵
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر امضاء ملاحظات

جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون

اساسنامه

شرکت تعاونی……………

مقدمه:
حسن تعاون مدنیت و داد
مایه الفت بود و اتحاد

قرآن کریم همه مؤمنان را به همکاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی فراخوانده هست. با الهام از این اصل مقدس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی بر تحقق فراخوان الهی دارد. براین پایه، اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از تمرکز و تدنخست ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص را تأمین می‌کند و زمینه را برای جلوگیری از تیبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ مطلق آماده می‌سازد. حال بر یک یک اعضای شرکت‌های تعاونی هست تا با همراهی و همدلی و حس تعاون و معاضدت به گسترش این فکر و عمل به این اندیشه همت گمارند.
متن حاضر اساسنامه شرکت تعاونی……………. می‌باانجام گرفت که براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سیزدهم منطقهیور سال ۱۳۷۰ که ملهم از اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باانجام گرفت تهیه و تنظیم گردیده و بعنوان یک میثاق و سند همکاری مورد توافق و تفاهم اعضاء قرار گرفته و به تصویب آن‌ها رسیده هست.
اعضای تعاونی………… در آغاز این همکاری خجسته و مشارکت مبارک که ‹‹آزادانه و با اختیار تکمیل›› و با قبول سهم در ‹‹مشارکت اقتصادی›› آنرا پذیرفته‌اند، تعهد می‌نمایند که ضمن انجام وظیفه در قبال مسئولیت خود با رعایت ‹‹حقوق مساوی اعضاء›› کوشش فردی و تلاش همگانیشان را همراه با ‹‹کسب علم و آگاهی و بکارگیری مستمر دانش روز››برای موفقیت هرچه افزایش اهداف این همیاری و مشارکت با تأکید بر ‹‹خودگردانی و خوداتکایی›› بکار گیرند. باانجام گرفت که در رهستای تحقق دنبال‌های تعاونی و با عنایت به اصول عمومی همیاری و تعاون که در فرهنگ اسلامی و ایرانی، ریشه‌ای پای برجا و پیشینه‌ای دیرینه دارد، شاهد گام‌های هستوار و دستان پرتوان تک تک اعضاء باشیم که همدلانه برای رانجام گرفت و توسعه فرهنگ تعاونی و گسترش روحیه مشارکت جو و مشارکت پذیر، فعالانه دست بهم داده‌اند و می‌کوشند تا همسو و هم جهت ‹‹در کنار کلیه تعاونگران کشور›› در جهت ایجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه و منصفانه مورد نیاز آقام و راه اندازی چرخ‌های تولید و خدمات، با افزایش بهره وری و بکارگیری پس انداز‌های هر تعداد مختصر، ضمن تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی ‹‹یاری رسان جامعه›› و دولت نیز باشند.

امضای هیئت مدیره مجمع عمومی:

فصل نخست
ماده ۱- نام: شرکت تعاونی…………. و نوع آن………. هست که در این اساسنامه به اختصار، ‹‹تعاونی›› نامیده می‌شود.
درصورتی که تعاونی به منظور اشتغال اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط به تولیدات کشاورزی، دامداری، پرورش و سید ماهی، صنعتی، معدنی، توسعه و عمران منطقهی روستایی و عشایری، احداث مسکن، تولیدات فرهنگی و نظایر این‌ها فعالیت کند. نوع آن، تولیدی، خواهد بود.
درصورتیکه به منظور تأمین نیازمندی‌های مشترک اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، تهیه مسکن، خدمات مربوط به اداره مجتمع‌های مسکونی، خدمات صادرات، اداری، تعلیمی، بهداشتی درمانی، مشاوره‌ای، اشتغال و سایر زمینه‌ها برای اعضاء فعالیت کند، توزیعی، خواهد بود.
درصورتیکه تعاونی بخواهد به هر دو نوع فعالیت بپردازد نوع آن تولیدی- توزیعی خواهد بود. درهرحال باید در جای خالی حسب مورد عبارت، تولیدی، یا، توزیعی، و یا، تولیدی- توزیعی، درج شود.
ماده ۲- اهداف تعاونی:
۱- ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی.
۲- تأمین نیاز‌های مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.
۳-
۴-
بند‌های ۱ و ۲ اهداف عمومی هستند و تعاونی باید دنبال و یا اهداف اختصاصی خود را متناسب با نوع تعاونی در جا‌های خالی بنویسید. برخی اهداف اختصاصی عبارتند از: تأمین اشتغال اعضاء، تأمین نیاز‌های حرفه‌ای و شغلی اعضاء، تأمین نیاز‌های مصرفی و رفاهی شخصی و خانوادگی اعضاء، تأمین مسکن اعضاء و.
ماده ۳- موضوع فعالیت:
—————-
—————-
—————-
(موضوع فعالیت تعاونی باید با توجه به اهداف موضوع ماده ۲ این اساسنامه و طرح تأسیس تعاونی که حسب مورد به تصویب اداره یا اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون رسیده هست نوشته شود. به دفترچه راهنمای اهداف و موضوع فعالیت تعاونی‌ها مراجعه شود درهرحال تعاونی می‌تواند برای انجام موضوع فعالیت مورد نظر اقدامات ذیل را هم بعمل آورد که برحسب نظر اعضاء قابل درج در این ماده خواهد بود.)
– اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی، صندوق تعاون و دیگر مؤسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر.
– اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی.
– تودیع وجود به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانک‌ها و یا صندوق تعاون.
– مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با نخستویت تعاونی‌ها.
– سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکت‌ها و مؤسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی.
– مشارکت دادن اعضاء و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره‌های تعلیمی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات.

تبصره ۱- درصورتیکه برای انجام هریک از فعالیت‌های موضوع تعاونی، نیاز به اخذمجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باانجام گرفت تعاونی مکلف به اخذ آن هست.
تبصره ۲-………….
تبصره ۳-………….
(حسب موضوع فعالیت تعاونی ممکن هست لازم باانجام گرفت تبصره یا تبصره‌های دیگری اضافه‌شود-به‌دفترچه راهنمای موضوع‌فعالیت‌ها مراجعه گردد و تبصره‌های اضافی نوشته شود).
ماده ۴- حوزه عملیات تعاونی:………… می‌باانجام گرفت.
(محدوده جغرافیایی فعالیت تعاونی مانند روستا، منطقه، منطقهستان، هستان یا سراسر کشور نوشته شود).
ماده ۵- مدت تعاونی از تاریخ ثبت………… هست.
(مدت تعاونی می‌تواند نامحدود و یا برای مدتی محدود تعیین شود، در هر حال در تعاونی‌های مسکن مدت محدود و حداکثر ۵ سال خواهد بود.)
ماده ۶- مرکز اصلی عملیات تعاونی……………………… و نشانی آن……………………………………. هست.
هیئت مدیره می‌تواند اقدام به ایجاد شعب و دفا‌تر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور نموده و یا عندالاقتضا در مورد تغییر آن اقدام کند؛ دراینصورت می‌بایست موضوع را به مرجع ثبت تعاونی اعلام تا نسبت به ثبت آگهی آن در روخانومامه حتمی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد یک نسخه از آگهی مزبور نیز توسط هیئت مدیره باید حسب مورد به وزارت تعاون و یا اداره کل تعاون هستان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال گردد.
(منطقهویاروستایی که اداره امور تعاونی درآن مستقر هست بعنوان مرکزاصلی تعاونی باید نوشته شود؛ نشانی دفتر مرکزی (مرکز اداره امور تعاونی) نیز بعنوان نشانی مرکز اصلی درج شود.)
ماده ۷- سرمایه نخستیه تعاونی مبلغ………. ریال‌هست‌که‌به…… سهم……. ریالی منقسم گردیده هست، مبلغ……… ریال آن نقداً توسط اعضاء‌پرداخت و مبلغ……… ریال آن توسط….. (دستگاههای‌موضوع‌ماده ۱۷ قانون‌بخش تعاونی درصورتیکه‌شریک تعاونی باشند باید نوشته شود) تأمین‌ومعادل……….. ریال نیز بصروت آورده نقدی توسط اعضاء/دستگاه‌های موضوع ماده ۱۷ قانون تقویم و به تعاونی تسلیم و مابقی در تعهد آن‌ها می‌باانجام گرفت.
ماده ۸- هریک از اعضای تعاونی باید حداقل معادل یک‌سوم مبلغ اسمی سهامی راکه خریداری نموده، درموقع تأسیس تعاونی پرداخت کند.
تبصره-اعضا مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادی تعیین می‌کند و از دوسال تجاوز نخواهد کـــرد مبلغ پرداخت نانجام گرفته سهام خودرا تأدیه نمایند.
ماده ۹- سهم اعضاء در تأمین سرمایه تعاونی برابر هست مگر اینکه مجمع عمومی عادی تصویب نماید که بعضی از اعضا سهم افزایشی تأدیه نمایند؛ دراینصورت حداکثر میزان سهام هر عضو نباید از ۱۵ درصد سرمایه تعاونی تجاوز کند.

ماده ۱۰- سهام تعاونی بانام و غیرقابل تقسیم هست و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت (واجدشرایط) جدید با موافقت هیئت مدیره و با رعایت سقف موضوع ماده ۹ مجاز می‌باانجام گرفت.
ماده ۱۱- تعاونی ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، حسب مورد برای هریک از اعضاء به میزان سهامی که خریداری کـــرده‌اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود.
تبصره ۱- ورقه سهم باید متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی سهم و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن هست در آن درج و به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره که دارای امضای مجاز هست برسد؛ مادام که اوراق سهام صادرنانجام گرفته تعاونی باید به اعضا گواهینامه متایم سهم که معرف تعداد، مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت انجام گرفته هست تحویل نماید.
تبصره ۲- نام و نشانی و تعداد سهم هریک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد. هرنقل و انتقالی که بدون رعایت تشریفات فوق بعمل آید، از نظر شرکت فاقد اعتبار هست.

فصل دوم- مقررات مربوط به عضویت
ماده ۱۲- عضویت در تعاونی برای کلیه واگذین شرایط اعم از اشخاص حقیقی و یاحقوقی غیردولتی که نیاز به خدمات تعاونی داشته باشند آزاد هست:
الف-شرایط عمومی
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲- عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
۳- عدم عضویت با هم در تعاونی مشابه.
۴- درخوهست‌کتبی‌عضویت‌و‌تعهدرعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل….. سهم از سهام تعاونی.
ب-شرایط اختصاصی
………………
‍‍‍) تعاونی می‌تواند دارای شرایط عضویت اختصاصی باانجام گرفت، دراینصورت درجای خالی شرایط اختصاصی باید نوشته شود مانند: ساکنین هستان، منطقهستان و یا روستا و محله خاص ایثارگران….. دانشجویان…… صاحبان حرفه…… کارمندان یا کارگران سازمان معین فارغ التحصیلان….. و…..
تبصره-احراز شرایط عضویت هر متقاضی بعهده هیئت مدیره هست و هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت واجدین شرایط نباید وجود داشته باانجام گرفت مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی هیئت مدیره مکلف هست در مواردی که متقاضیان فاقد هریک از شرایط مذکوره باشند، درخوهست عضویت آن‌ها را ردکند.
ماده ۱۳- مسئولیت مالی اعضاء در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌باانجام گرفت مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط انجام گرفته باانجام گرفت.

تبصره- مسئولیت دستگاه‌های عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی (موضوع ماده ۱۷ قانون) به میزان سرمایه متعلق به آنان می‌باانجام گرفتمگر در قرارداد ترتیب دیگری شرط انجام گرفته باانجام گرفت.
ماده ۱۴- کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیت‌هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کـــرده‌اند عمل‌کنند.
ماده ۱۵- تعاونی می‌تواند توسط هیئت مدیره طلب خود را از عضو با اخطار کتبی مطالبه نماید و درصورت وصول نانجام گرفتن طلب و سپری انجام گرفتن ۳۰ روز از تاریخ اخطارنامه، ازکل مطالبات وی از تعاونی و درصورت عدم تکافو از بهای سهام وی برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کـــرد.
ماده ۱۶- خروج عضو از تعاونی، اختیاری هست و نمی‌توان آن را منع کـــرد.
تبصره- درصورتیکه خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باانجام گرفت وی ملزم به جبران هست.
((درصورتیکه تعاونی از نوع تولیدی باانجام گرفت تبصره ذیل نیز باید اضافه شود.))
تبصره ۲- در تعاونی‌های تولید هیئت مدیره موظف هست قبلاً اعضای متخصص تعاونی را شناسایی ومراتب را به آن‌ها اعلام نماید. در اینصورت اینگونه اعضاء حداقل ۶ ماه قبل از هستعفاء از عضویت باید مراتب را کتباً به هیئت مدیره هشدار دهند.
ماده ۱۷- در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود:
۱- از دست دادن هریک از شرایط عمومی یااختصاصی عضویت مقرر دراین اساسنامه، به هستناد گزارش مکتوب مراجع ذیربط.
۲- عدم رعایت مقررات اساسنامه وسایر تعهدات قانونی پس از دواخطارکتبی توسط هیئت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذاشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم.
۳- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند و یا با تعاونی رقابتی ناسالم نماید.
تبصره- تشخیص موارد فوق بنابه‌پیشنهادهریک از هیئت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود.
ماده ۱۸- درصورت لغو عضویت به سبب فوت، هستعفا، انحلال و اخراج، ارزش سهام عضو براساس……. محاسبه و پس از منظورنمودن سایرحقوق و مطالبات وی، به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسربدهی وی به تعاونی، به او یا ورثه‌اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهدانجام گرفت.
درجای خالی می‌توان از هریک از روش‌های قیمت روز، ارزش اسمی، میانگین ارزش روز و ارزش دفتری، ارزش ویژه (مجموع ارزش اسمی و اندوخته‌ها تقسیم بر سهام) و یا هر روش معقول دیگر هستفاده کـــرد.
تبصره- درصورتیکه ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباانجام گرفت، چنانچه عین، قابل واگذاری بوده و به تشخیص هیئت مدیره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاونی نگردد آن قسمت از اموال تسلیم ورثه می‌شود.
ماده ۱۹- درصورت فوت عضو، ورثه وی که واجدشرایط عضویت بارعایت تبصره ماده ۱۲ این اساسنامه باشند، عضو تعاونی شناخته می‌شوند ودرصورت تعدد بایستی مابه‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود رابه تعاونی بپرداخانومد؛ اما اگر

کتباً اعلام نمایند که مایل به عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجدشرایط نباشند، عضویت لغومیگردد.
تبصره- اگر تعداد ورثه زیاد از ظرفیت تعاونی باانجام گرفت، یک یا تعداد نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث و به تشخیص هیئت مدیره عضو تعاونی شناخته می‌شوند.

فصل سوم- ارکان تعاونی
ماده ۲۰-ارکان تعاونی عبارتست از:
۱- مجمع عمومی ۲-هیئت مدیره ۳- بازرس/بازرسان.
ماده ۲۱- مجامع عمومی تعاونی به دو صورت تشکیل می‌گردد مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق‌العاده
چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق آیین نامه تشکیل مجمع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) خواهد بود.
۲- هیئت مدیره:
ماده ۲۲- هیأت مدیره مرکب از.. نفر عضو اصلی و… نفر عضو علی‌البدل می‌باانجام گرفت که از میان اعضاء برای مدت سه سال با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند. حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتیب علی‌البدل شناخته می‌شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضاء اصلی و علی‌البدل حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع هست.
(تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره ۳ یا ۵ یا ۷ نفر بوده و تا یک سوم اعضای اصلی، اعضای علی‌البدل خواهند بود)
تبصره ۱- افرادی که در هر یک از نوبت‌های متوالی بعدی موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء تعاونی شوند از ممنوعیت مندرج در این ماده مستثنی خواهند بود.
تبصره ۲- هیأت مدیره در نخستین جلسه از میان خود یک نفر را بعنوان مدیر هیأت مدیره یک نفر ره بعنوان نائب مدیر و یک نفر را بعنوان منشی انتخاب می‌کند.
تبصره ۳- در صورت هستعفاء فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر مورجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره یکی از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء افزایش برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌نماید. غیبت غیر موجه مکرر به موادی اطلاق می‌شود که عضو، علیرغم هشدار از دعوت، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یکسال در جلسات هیأت مدیره جاضر نشود.
تبصره ۴- در صورت هستعفای دسته جمعی و قبولی آن توسط مجامع عمومی فوق‌العاده، مجمع عمومی عادی بنابه دعوت هیأت مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون برای انتخاب هیأت مدیره جدید تشکیل خواهد انجام گرفت.
تبصره ۵- در مواردیکه هیأت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره، به وزارت تعاون اختیار داده می‌شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی، برای جانشینی اشخاصی که به یکی از دلایل فوق در جلسات هیأت مدیره شرکت نمی‌کنند از میان اعضای تعاونی، تعداد لازم را متایماً و حداکثر برای مدت پنج ماه منصوب نماید.
ماده ۲۳- پس از انقضای مدت مأموریت هیئت مدیره در صورتیکه هیأت مدیره جدید انتخاب نانجام گرفته باانجام گرفت هیئت مدیره

موجود تا انتخاب و قبولی هیئت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۲۴– هیئت مدیره مکلف هست جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضا یا از خارج از تعاونی، برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل تعاونی انتخاب کند که زیرنظر هیئت مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید.
ماده ۲۵– جلسات هیئت مدیره هر دو هفته یکبار در موعد و محل معینی که قبلاً به تصویب هیئت مدیره رسیده با حضور زیاد از نصف اعضای اصلی هیئت مدیره تشکیل و حتمیت می‌یابد و برای اتخاذ تصمیم رای اکثریت اعضا حاضر در جلسه ضروری هست. تصمیمات هیئت مدیره در دفتری به نام دفتر صورتجلسات هیئت مدیره ثبت می‌گردد و بامضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.
تبصره– جلسه فوق‌العاده هیئت مدیره با دعوت کتبی مدیر یا نائب مدیر هیئت مدیره یا مدیرعامل و در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضای هیئت مدیره تشکیل می‌گردد.
ماده ۲۶– هیئت مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده انجام گرفته، در سایر موارد و برای تحقق اهداف، موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضا دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده‌دار انجام وظایف ذیل هست:
۱- دعوت مجمع عمومی (عادی، فوق‌العاده)
۲- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط.
۳- نصب و عزل و قبول و هستعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیرعامل به مجمع عمومی.
۴- قبول درخوهست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر و دریافت هستعفای هریک از اعضای هیئت مدیره.
۵- نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حساب‌ها و ارائه به بازرس / بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و وتراخانومامه به مجمع عمومی.
۶- تهیه و تنظیم طرح‌ها و پلن‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
۷- تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های داخلی تعاونی وتقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.
۸- پیشنهاد آئین‌نامه حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیئت مدیره و پاداش آنان که باید در چارچوب ضوابط وزارت تعاون باانجام گرفت، جهت تصویب مجمع عمومی عادی.
۹- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها با حق وکیل غیر.

۱۰- تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجمع عمومی شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی که تعاونی در آن‌ها مشارکت دارد.
۱۱- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دونفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قرارداد‌ها و اسناد تعهدآور تعاونی.
۱۲- انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی بر عهده هیئت مدیره گذارده انجام گرفته هست.
ماده ۲۷– هیئت مدیره نماینده قانونی تعاونی هست و می‌تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل، این نمایندگی را در دادگاه‌ها و مراجع قانونی، و سایر سازمان‌ها اعمال کند.
مسئولیت هیئت مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل در مقابل موکل هست.
ماده ۲۸– معاملات تعاونی با هر یک از اعضا هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرس / بازرسان / تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی می‌رسد.
ماده ۲۹– هیئت مدیره وظائف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچیک از اعضا هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیات، منفرداً هستفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیئت مدیره داشته باانجام گرفت. هیئت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض کند.
ماده ۳۰– تحویل و تغییر و انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیئت مدیره و تائید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفا‌تر و حساب‌ها و موجودی‌های تعاونی به هیئت مدیره جدید، تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت‌ها ترتیب معرفی اعضا‌های مجاز داده شود.
تبصره- شروع تصدی مشروط به این هست که در صورت عدم «فوت یا قبول هستعفا یا برکناری» هیئت مدیره قبلی، مدت ماموریت آن‌ها، خاتمه یافته باانجام گرفت. بعد از قانونی انجام گرفتن شروع تصدی، تا زمانیکه ترتیب معرفی امضا‌های مجاز داده نانجام گرفته هیئت مدیره جدید می‌تواند اختیارات محدودی را به هیئت مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیئت مدیره جدید باانجام گرفت.
ماده ۳۱– مراتب نقل و انتقال باید در صورتمجلسی منتصویرش و به امضای اکثریت اعضای هیئت مدیره سابق و اعضای هیئت مدیره جدید و بازرس / بازرسان / شرکت برسد. صورتمجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود.
تبصره– در صورتیکه اعضای هیئت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننمایند به عنوان متصرف غیرمجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
ماده ۳۲– هستعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایف نخواهد بود.
ماده ۳۳– هیچیک از اعضای هیئت مدیره یا بازرس / بازرسان / یا مدیرعامل تعاونی نمی‌تواند سمت بازرسی یا

مدیریت عامل و یا عضویت هیئت مدیره شرکت تعاونی دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند.
ماده ۳۴– نخستین هیئت مدیره تعاونی موظف هست ظرف یکماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی برای ثبت تعاونی در مراجع ذیصلاحیت اقدام کند.
ماده ۳۵– داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و یا بازرسی و یا مدیریت عامل تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند.
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲- ایمان و تعهد عملی به اسلام «در تعاونی‌های متشکل از اقلیت‌های دینی شناخته انجام گرفته در قانون اساسی، تعهد عملی به دین خود»
۳- دارابودن هشدارات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی
۴- عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
۵- عدم عضویت در گروه‌های محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد.
۶- عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.

۳ – بازرسی
ماده ۳۶– مجمع عمومی عادی. از اشخاص حقیقی یا حقوقی را برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس / بازرسان / انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع هست.
«تعداد بازرسان باید عدد فرد باانجام گرفت مثلاً یک یا سه نفر»
تبصره ۱– در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا هستعفای بازرس / بازرسان / اصلی، هیئت مدیره مکلف هست ظرف ده روز بازرس / بازرسان / علی‌البدل را به ترتیب آراء افزایش برای بقیه مدت دعوت نماید.
تبصره ۲– حق‌الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
تبصره ۳– تا زمانی که بازرس / بازرسان / جدید انتخاب و قبولی سمت نکـــرده‌اند بازرس / بازرسان / قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را به عهده دارند.
ماده ۳۷– وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر هست:
۱- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام انجام گرفته با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه.
۲- رسیدگی به حساب‌ها، دفا‌تر، اسناد – صورت‌های مالی از قبیل: تراخانومامه و حساب‌های عملکـــرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیئت مدیره، مجمع عمومی، شخصاً و یا در صورت لزوم با هستفاده از کار‌شناس که در این صورت پرداخت هزینه کار‌شناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده تعاونی خواهد بود.
۳- رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.
۴- تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیئت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.

۵- نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به نقل‌های حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی تعاونی و مراجع ذیربط.
تبصره ۱– بازرس موظف هست / بازرسان موظفند / گزارش جامعی راجع به وضعیت تعاونی به مجمع عمومی عادی سالیانه تسلیم کند. گزارش بازرس باید لااقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باانجام گرفت. در صورتیکه تعاونی بازرسان متعدد داشته باانجام گرفت هریک می‌تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان، موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد انجام گرفت.
تبصره ۲– بازرس / بازرسان / حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته، ولی می‌تواند / می‌توانند / بدون حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت کند / کنند / و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار نظر دارد / دارند /.
ماده ۳۸– در صورتیکه هریک از بازرسان تشخیص دهد که هیئت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی انجام گرفته و به تذکرات ترتیب اثر نمی‌دهند، مکلف هست از هیئت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای رسیدگی به نقل خود را بنماید.
ماده ۳۹– بازرس / بازرسان / نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شود طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول هست.

فصل چهارم: مقررات مالی
ماده ۴۰– ابتدای سال مالی تعاونی نخست. ماه و انتهای آن آخر. ماه همان سال / سال بعد / خواهد بود بهستثنای سال نخست تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان. ماه هست.
ماده ۴۱– هیئت مدیره موظف هست نسخه‌ای از گزارش‌ها، صورت‌های مالی تا پایان دوره از قبیل: تراخانومامه و حساب‌های عملکـــرد و سود و زیان، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده انجام گرفتن حداکثر تا ۳۰ روز قبل ازتاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به بازرس / بازرسان / تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یکبار تراز آزمایشی حساب‌های تعاونی را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی تهیه و در اختیار بازرس / بازرسان / قرار دهد و نسخه‌ای از آن‌ها را نیز به وزارت تعاون ارسال دارد.
ماده ۴۲– هریک از اعضا در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی می‌تواند گزارش و یا شکایات خود را به بازرس / بازرسان / اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی بودن بر شکایت، با وزارت تعاون مکاتبه کند. هیئت مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت تعاون مزبور که به طور کتبی و حتمی ابلاغ می‌شود خواهد بود.
مدیران تعاونی موظفند با کار‌شناسان، حسابرس یا حسابرسان منتخب وزارت تعاون همکاری بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.
ماده ۴۳– در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و دفا‌تر قانونی و صورت‌های مالی، رعایت اصول و موازین، روش‌های متدنخست و

قابل قبول و قوانین و مقررات جاری الزامی هست.
ماده ۴۴- هدایا و کمک‌های بلاعوض در صورتی که از طرف اعطاء کننده برای مصرف خاصی تعیین نانجام گرفته باانجام گرفت اگر نقدی باانجام گرفت بحساب درآمد و اگر غیر نقدی باانجام گرفت تقویم وبه حساب درآمد منظور خواهد انجام گرفت.
ماده ۴۵- افتتاح هر نوع حساب نزد بانک‌ها، صندوق تعاون و سایر مؤسسات اعتباری، پس از تصویت هیأت مدیره با امضا‌های مجاز معرفی انجام گرفته از طرف هیأت مدیره امکان پذیر خواهد بود.
ماده ۴۶- سود خاص تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود:
۱- از حداقل پنج درصد به بالا با تصویب مجمع عموم عادی، به عنوان ذخیره قانونی منظور می‌شود.
۲- حداکثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه منظور می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی
۳- چهار درصد از سود خالض بعنوان حق تعاون و تعلیم به صندوق تعاون واریز می‌گردد.
۴- درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود.
۵- پس از وضع وجوه فوق باقیمانده سود خالص…… تقسیم می‌گردد.
(در تعاونی‌های تولیدی در جای خالی می‌توان توشت: به نسبت سهام و در تعاونی‌ها‌ی توزیعی نوشته شود ۵۰% به نسبت سهام و مابقی به نسبت معاملات اعضاء با تعاونی)
تبصره ۱- ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمد‌های مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر تعاونی نرسیده باانجام گرفت الزامی هست.
تبصره ۲- تعاونی می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار برد. هستفاده مجدد از باقیمانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست.
تبصره ۳- هیئت مدیره می‌تواند از محل اندوخته احتیاطی با تصویب مجمع عمومی عادی مبلغی را برای انجام امور خیریه و عام المنفعه تخصیص دهد.

فصل پنجم: مقررات مختلف
ماده ۴۷- هر یک از دستگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات موضوع ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی که بدون عضویت، در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کـــرده باانجام گرفت می‌تواند نماینده‌ای برای نظارت بر تعاونی و حضور در جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره به عنوان ناظر داشته باانجام گرفت.
ماده ۴۸- انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قرارداد‌های منعقد با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باانجام گرفت موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.
ماده ۴۹- در صورتیکه محمع عمومی فوق‌العاده تغییر عضی از مواد اساسنامه را تصویب کند درصورت تأئید وزارت

تعاون (از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی) معتبر خواهد بود.
ماده ۵۰- کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار تعاونی قرارگرفته با انحلال آن باید مسترد شود.
ماده ۵۱- ادغام تعاونی یا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین نامه‌های اجرائی مربوط می‌باانجام گرفت.
ماده ۵۲- در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکت‌های تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، موضوع اختلاف برای داوری بصورت کدخدا منشی به اتحادیه مربوط ارجاع خواهد انجام گرفت و چنانچه بین تعاونی واتحادیه ذیربط آن، اختلافی بروز نماید، موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوری (بصورت کدخدا منشی) ارجاع می‌شود.
– در صورت بروز اختلافات بین تعاونی و سایر تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آن‌ها مشابه نباانجام گرفت، اتاق تعاون مرجع داوری (بصورت کدخدا منشی) خواهد بود.
این اساسنامه در ۵۲ ماده و.. تبصره در مجمع عمومی.. مورخه.. به تصویب رسید و آنچه در آن پیش‌بینی نانجام گرفته تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، قانون شرکت‌های تعاونی (در مواردیکه به قوت خود باقی هست)، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌های قانونی و قرار‌های منعقده بین شرکت‌و اعضاء و یا مؤسسات طرف قرارداد می‌باانجام گرفت.

حضور نیرو‌های ایرانی در سوریه قانونی هست

۲۸ تیر ۱۳۹۷

لوان جاگاریان گفت ایرانی‌ها مانند نظامیان روسیه به درخوهست دولت سوریه در این کشور حضور دارند.

به نقل «عباس نوشت»، لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران در مصاحبه با روخانومامه کامرسانت روسیه گفت حضور ایران در سوریه قانونی هست و ایرانی‌ها مانند نظامیان روسیه به درخوهست دولت سوریه در این کشور حضور دارند و در عملیات مبارزه با تروریسم سهیم هستند.

سفیر روسیه در پایتخت در پاسخ به پرسش رویدادنگار روخانومامه کامرسانت درباره حضور ایرانی ها در سوریه گفت: “باید متذکر انجام گرفت که که نخستا مستشاران نظامی ایران به صورت قانونی در سوریه حضور دارند و ایرانی ها مانند نظامیان روسیه با درخوهست دولت قانونی سوریه در این کشور مستقر هستند”.

مهلت ثبت‌ سفارش بدون انتقال ارز تمدید انجام گرفت

۲۸ تیر ۱۳۹۷

پول‌نیوزبر اساس اعلام سامانه جامع تجارت، مهلت ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز از محل بارنامه‌های پیش از ۲۳ فروردین ۹۷ تمدید انجام گرفت.

بر اساس اعلام سامانه جامع تجارت، مهلت ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز از محل بارنامه‌های پیش از ۲۳ فروردین ۹۷ مجددا تمدید انجام گرفت.

بر اساس اعلام این سامانه، مهلت انجام ثبت‌سفارش‌ بدون انتقال ارز از محل بارنامه‌های پیش از ۲۳ فروردین ۹۷ تا تاریخ ۱۰ آقااد ۹۷ تمدید انجام گرفته هست.

تاریخ اعتبار این نوع ثبت سفارش‌ها تا تاریخ ۱۰ آقااد ۹۷ هست، لذا واردکنندگان باید تا تاریخ مذکور، کالاهای مربوطه را از گمرک ترخیص کنند. بدیهی هست مسئولیت عدم ترخیص به موقع, برعهده واردکنندگان خواهد بود.

ثبت شرکت درکیش

۲۸ تیر ۱۳۹۷

ثبت شرکت درکیش

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۱- دو نسخه شرکت نامه که تکمیل انجام گرفته و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باانجام گرفت.

۲- دو نسخه تقاضانامه که تکمیل انجام گرفته و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باانجام گرفت.

۳- دو نسخه اساسنامه که تکمیل و پایانی صفحات آن‌ها به امضاء کلیه شرکاء رسیده باانجام گرفت.

۴- دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که تکمیل انجام گرفته و به امضاء شرکاء و مدِران رسِده باانجام گرفت.

۵- فتوکپی صفحه نخست شناسنامه کلیه شرکاء و مدیران شرکت

(در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند، به جای فتوکپی شناسنامه، آگهی روخانومامه ارائه شود.)

۶- تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط شرکاء (در صورتی که پایان یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باانجام گرفت، شرکت جهت اخذ مجوز معرفی خواهد انجام گرفت.)

۷- فتوکپی مجوز فعالیت فعالیت اقتصادی به نام شرکت که توسط مدیریت بازرگانی صادر انجام گرفته باانجام گرفت. (پیش از ارائه کلیه مدارک مبنی بر دریافت حق شارژ)

۸- تاییدیه هزینه‌های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل کلیه مدارک

۹- پلمپ دفتر تجاری شرکت (یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روخانومامه) در مرحله پایانی

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص

۱- دو نسخه اظهار نامه که تکمیل انجام گرفته و به امضاء کلیه سهامداران رسیده باانجام گرفت.

۲- دو نسخه اساسنامه که تکمیل انجام گرفته و پایانی صفحات به امضاء کلیه سهامداران رسیده باانجام گرفت.

۳- دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که به امضاء کلیه سهام داران و بازرسان رسیده باانجام گرفت.

۴- دو نسخه صورتجلسه نخستین جلسه هیات مدیره که به امضاء کلیه مدیران رسیده باانجام گرفت.

۵- فتوکپی صفحه نخست شناسنامه کلیه مدیران، سهامداران و بازرسان (در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند به جای فتوکپی شناسنامه آگهی روخانومامه حتمی ارائه شود.)

۶- گواهی از یکی از بانک‌های جزیره کیش که حاکی از پرداخت لااقل ۳۵ درصد سرمایه باانجام گرفت.

۷- تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط کار‌شناس حتمی دادگستری در صورتی که پایان یا قسمتی از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی باانجام گرفت.

۸- فتوکپی مجوز فعالیت اقتصادی به نام شرکت که توسط مدیریت بازرگانی صادر انجام گرفته باانجام گرفت.

۹- تاییدیه هزینه‌های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل کلیه مدارک

۱۰- پلمپ دفا‌تر تجاری شرکت (یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روخانومامه) در مرحله پایانی ثبت

تذکر حیاتی: قبل از تکمیل کـــردن مدارک باید موافقت امور حقوقی در مورد نام شرکت اخذ شود. به علاوه مدارک ارائه انجام گرفته حتی الامکان تایپ شود. چنانچه اوراق به صورت دست نویس تهیه انجام گرفته باشند با خط خوش و خوانا، بدون قلم خوردگی یا لاک گرفتن و با قلم واحد تنظیم گردد.

توجه: متقاضیان می‌توانند به آسودهی با اخذ صندوق پستی از سازمان، شرکت خود را به ثبت برسانند.

ضوابط ثبت شرکت‎‌ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى در مناطق آزاد تجارى ـ. صنعتى جمهورى اسلامى ایران

تصویب‎نامه شماره ۲۱۴۵۳/ت ۱۵۰۱۱ ک. ۳۰/۲/۱۳۷۴

فصل نخست ـ. تعاریف

ماده ۱ ـ. در این تصویب‎نامه واژه‎هاى زیر به جاى عبارت‎هاى مشروح مربوط به کار مى‎رود:

۱ـ۱ـ کشور: کشور جمهورى اسلامى ایران.

۲ ـ. ۱ ـ. ناحیه: هر یک از مناطق آزاد تجارى ـ. صنعتى

۳ ـ. ۱ ـ. سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجارى ـ. صنعتى هست که به موجب قانون تأسیس انجام گرفته ‎اند

۴ ـ. ۱ ـ. قانون: قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ. صنعتى مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ مجلس شوراى اسلامى

۵ ـ. ۱ ـ. شوراى‎عالى: شوراى عالى مناطق آزاد تجارى ـ. صنعتى جمهورى اسلامى ایران

۶ ـ. ۱ ـ. واحد ثبتى: مرجع ثبت شرکت‎‌ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى هر یک از سازمان‎هاى مناطق ‎آزاد تجارى ـ. صنعتی.

۷ ـ. ۱ ـ. شعبه شرکت یا مؤسسه: شعبه یک شرکت یا مؤسسه، شخص حقوقى هست که در ناحیه توسط شرکت یا مؤسسه اصلى که در خارج از ناحیه ایجاد انجام گرفته، تشکیل انجام گرفته هست و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت مذکور مى‎باانجام گرفت و این شخص حقوقى تازه تأسیس، شرکت یا مؤسسه فرعى آن محسوب مى‎شود.

۸ ـ. ۱ ـ. نماینده شرکت یا مؤسسه: نماینده یک شرکت یا مؤسسه ـ. شخص حقوقى یا حقیقى هست که آن شرکت یا مؤسسه به آن اختیارات لازم را داده و تعهدات آن در سمت نمایندگى شرکت یا مؤسسه، تعهدات شرکت یا مؤسسه اختیار دهنده محسوب مى‎شود. [۱]فصل دوم: ایجاد و وظایف واحد ثبتى

ماده ۲ ـ. سازمان هر ناحیه به منظور انجام امور ثبتى شرکت‎‌ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى در آن ناحیه، واحدى را به نام واحد ثبت شرکت‎‌ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى تأسیس نماید.

ماده ۳ ـ. وظایف واحد ثبتى عبارتند از:

۱ ـ. ۳ـ ثبت شرکت‎‌ها و مؤسسات غیرتجارى ایرانى و خارجى

۲ـ ۳ـ ثبت علائم و اسامى تجارى و صنعتى

۳ ـ. ۳ ـ. ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتى

۴ ـ. ۳ ـ. ثبت دفا‌تر تجارى بازرگانان

۵ ـ. ۳ ـ. پلمب دفا‌تر تجارى و غیرتجارى واقع در حوزه هر ناحیه

۶ ـ. ۳ ـ. ثبت بانک‎‌ها و مؤسسات اعتبارى با رعایت آیین‎نامه اجرایى عملیات پولى و بانکى در مناطق آزاد

۷ ـ. ۳ ـ. ثبت شرکت‎هاى بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد

فصل سوم: تشریفات قانونى ثبت شرکت‎‌ها و مالکیت‎هاى صنعتى و معنوى

ماده ۴ ـ. هر شرکت یا مؤسسه‎اى که در ناحیه ثبت شود و مرکز اصلى آن نیز در همان ناحیه باانجام گرفت شرکت ایرانى و ثبت انجام گرفته در ناحیه محسوب مى‎شود.

تبصره ۱ ـ. از تاریخ اجراى این تصویب‎نامه هر شرکت یا مؤسسه خارجى براى اینکه بتواند به‎وسیله شعبه یا نمایندگى در ناحیه به فعالیت‎هاى اقتصادى مبادرت نماید، باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جارى آن کشور ـ. به تصدیق نمایندگى جمهورى اسلامى ایران در آن کشور ـ. شرکت قانونى محسوب شود و در واحد ثبتى ناحیه نیز به ثبت رسیده باانجام گرفت.

تبصره ۲ ـ. هر شرکت یا مؤسسه خارجى که در تاریخ اجراى این تصویب‎نامه در ناحیه به‎وسیله شعبه یا نمایندگى به فعالیت‎هاى اقتصادى اشتغال داشته باانجام گرفت باید در ظرف سه ماه از تاریخ اجراى این تصویب‎نامه تقاضاى ثبت نماید. در غیر این‎صورت شرکت مذکور اعتبار قانونى نداشته و مؤسسین آن در قبال اشخاص ثالث متضامناً مسئول جبران خسارت وارد انجام گرفته خواهند بود.

ماده ۵ ـ. انواع شرکت‎‌ها و مؤسسات غیرتجارى مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران مى‎توانند در واحد ثبتى ناحیه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آن‌ها قانونى باانجام گرفت. در هر حال تأسیس و فعالیت شرکت‎‌ها، تحت قوانین موضوعه امکان‎پذیر هست.

ماده ۶ ـ پایانى اشخاص حقوقى که در ناحیه فعالیت اقتصادى دارند، موظف‎اند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتى وضعیت خود را با مفاد این تصویب‎نامه و دستورالعمل‎هاى اجرایى آن تطبیق دهند در غیر این‎صورت مرجع صالح به تقاضاى سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیرى خواهد نمود. دستورالعمل اجرایى این ماده توسط سازمان هر ناحیه تهیه و به اجرا گذاشته مى‎شود. ‎شود.

تبصره ـ. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق و مدارک مربوط به اشخاص حقوقى که قبل از ایجاد واحد ثبتى ناحیه در سایر نقاط کشور به ثبت رسیده‎ اند و به موجب اساسنامه مربوط مرکز اصلى (اقامتگاه) آن‌ها ناحیه هست و از سازمان مجوز فعالیت دریافت کـــرده ‎اند بنا به تقاضاى واحد ثبتى براى آن واحد ارسال مى‎کند. هم‎چنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور پیشگیرى از تعیین نام‎هاى مشابه براى شرکت‎هاى در حال ثبت با واحدهاى ثبتى مناطق همکارى خواهد نمود. [۲]ماده ۷ ـ. ثبت شرکت و مؤسسه در ناحیه با ارائه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتى ناحیه به عمل خواهد آمد:

۱ ـ. اظهارنامه ثبت

۲ـ اساسنامه شرکت

۳ـ صورت‎جلسه مجمع عمومى مؤسسین

۴ـ صورت‎جلسه نخستین جلسه هیئت مدیره

۵ـ گواهى بانکى از یکى از بانک‎هاى ناحیه مبنى بر تودیع حداقل ۳۵% سرمایه نقدى

۶ـ مجوز فعالیت در ناحیه که توسط سازمان صادر انجام گرفته باانجام گرفت

تبصره ۱ ـ. در مورد اشخاص حقوقى خارجى تهیه و ارائة اصل اختیارنامه نمایندگى و مجوز تأسیس شعبه اشخاص مذکور در ایران که شرایط تنظیم و صدور آن‌ها مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقى خارجى (به تصدیق نمایندگى جمهورى اسلامى ایران در آن کشور) رعایت انجام گرفته باانجام گرفت، ضرورت دارد. هم‎چنین، لازم هست براى ثبت شعبه یا نمایندگى در ایران اشخاص حقوقى خارجى اظهارنامه ثبت شرکت‎ و رونوشت مصدق سند شرکت در کشور مبتوع را به زبان فارسى نیز ضمیمه نمایند.

تبصره ۲ ـ. کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده ۸ این تصویب‎نامه توسط اشخاص حقوقى خارجى باید به صورت رسمى به زبان فارسى نیز تسلیم شود.

تبصره ۳ ـ. در کلیه موارد پس از دریافت رسید حق‎ الثبت، اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهى مربوط صورت خواهد گرفت.

ماده ۸ ـ. اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگى‎ هاى اشخاص حقوقى خارجى علاوه بر قید تاریخ و امضاء باید حاوى نکات زیر باانجام گرفت:

۱. نام تکمیل شرکت یا مؤسسه به زبان فارسى با علائم اختصارى و مشخصات آن

۲. نوع شرکت یا مؤسسه و موضوع فعالیت آن

۳. مرکز اصلى و اقامتگاه شرکت یا مؤسسه در خارج از ایران

۴. تابعیت شرکت یا مؤسسه

۵. میزان سرمایه شرکت یا مؤسسه

۶. آخرین بیلان مالى شرکت یا مؤسسه

۷. مرجع ثبت، شماره محل (منطقه و کشور) و تاریخ ثبت شرکت یا مؤسسه در خارج از ایران

۸. فعالیت مورد نظر شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در ناحیه

۹. سایر شعب و نمایندگى‎ هاى شرکت یا مؤسسه در ایران و اسامى مدیران هر کدام (در صورت تأسیس)

۱۰. اقامتگاه شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در ایران و ناحیه و تعیین افراد صلاحیت‎دار دریافت کننده ابلاغ‎‌ها و اخطاریه‎‌ها

۱۱. قبولى مدیر یا مدیران شعب و نمایندگى‎ هاى ذیل مجوز تأسیس یا اختیارنامه نمایندگى موضوع تبصره یک ماده هفت این تصویب‎نامه

۱۲. نام و نام خانوادگى‎، اقامتگاه مدیران یا اداره‎ کنندگان شرکت یا مؤسسه

تبصره ـ. نام و نام‎خانوادگى، اقامتگاه و تابعیت وکیل، همچنین نسخه اصلى یا رونوشت مصدق وکالت‎نامه در صورتى که اظهارنامه و تقاضاى ثبت به‎وسیله وکیل داده انجام گرفته باانجام گرفت، تسلیم شود.

ماده ۹ ـ. اشخاص حقوقى پس از ثبت داراى شخصیت حقوقى خواهند بود و براساس قوانین و مقررات حاکم در ناحیه فعالیت مى ‎نمایند. واحد ثبتى سازمان موظف هست سندى مشعر بر ثبت اشخاص حقوقى یا شعبه یا نمایندگى آن‌ها که ممهور به مهر واحد ثبتى هست به تقاضا کننده ثبت بدهد. ‎نمایند. واحد ثبتى سازمان موظف هست سندى مشعر بر ثبت اشخاص حقوقى یا شعبه یا نمایندگى آن‌ها که ممهور به مهر واحد ثبتى هست به تقاضا کننده ثبت بدهد.

ماده ۱۰ ـ. اشخاص حقوقى مکلف‎اند به منظور ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیئت مدیره، بازرسان، صاحبان امضاى مجاز، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا مؤسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبى به واحد ثبتى ناحیه هشدار دهند. عدم هشدار به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقى مذکور نخواهد بود.

ماده ۱۱ ـ. هر ذی‎نفعى مى‎تواند از مندرجات پرونده‎ هاى ثبتى مربوط هشدار یافته تقاضاى دریافت رونوشت مصدق نماید.

ماده ۱۲ ـ. واحد ثبتى موظف هست مراتب تأسیس شرکت یا مؤسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ثبت به منظور درج در روخانومامه رسمى جمهورى اسلامى ایران و روخانومامة محلى به هزینة متقاضى به آن روخانومامه اعلام نماید.

ماده ۱۳ ـ. تقاضاى ثبت علائم و اسامى تجارى ـ. صنعتى و ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتى در ناحیه به موجب اظهارنامه صورت مى‎گیرد و شرایط ثبت آن در واحد ثبتى طبق دستورالعمل اجرایى مصوّب سازمان هر ناحیه خواهد بود.

ماده ۱۴ ـ. کلیه اشخاص حقیقى ایرانى که طبق قانون تجارت به امور بازرگانى در ناحیه مبادرت دارند موظف‎اند نام خود یا مدیران خود را مطابق مقررات این تصویب‎نامه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتى در دفتر ثبت تجارى واحد ثبتى به ثبت برسانند.

ماده ۱۵ ـ. ثبت اسامى اشخاص حقیقى ایرانى و خارجى در دفا‌تر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتى انجام مى‎گیرد و حاوى نکات زیر مى‎باانجام گرفت، به عمل مى‎آید:

۱. نام و نام‎خانوادگى بازرگانان

۲. تاریخ و محل تولد، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگانان و تصویر اوراق شناسنامه براى اشخاص حقیقى ایرانى و گذرنامه براى اشخاص حقیقى خارجى

۳. تابعیت اصلى و فعلى افراد مزبور در صورت تحصیل تابعیت دیگر و تاریخ و چگونگى اخذ تابعیت مزبور

۴. تاریخ ورود به ناحیه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجى

۵. اقامتگاه قانونى اشخاص حقیقى

۶. شماره ثبت منگنه و پلمب دفا‌تر تجارى که به موجب بند ۵ ماده ۳ این تصویب‎نامه به عمل آمده هست.

۷. رشته فعالیت تجارى داخلى یا خارجى یا هر دو در هر مورد

۸. سایر مشخصات تجارى بازرگانان از جمله شماره ثبت، علائم تجارى، کتاب رمز تجارتى و … ماده ۱۶ ـ. واحد ثبتى مکلف هست پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتى ظرف حداکثر ده روز از تاریخ تسلیم، یک نسخه امضا انجام گرفته از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهار کننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذی‏ربط در سازمان ارسال کند.

ماده ۱۷ ـ. اظهارکننده موظف هست ظرف مدت یک هفته هرگونه تغییراتى را در مفاد اظهارنامه طى اظهارنامه جدیدى که در سه نسخه تنظیم مى‎شود، تهیه و به واحد ثبتى سازمان تسلیم کند تا در دفتر ثبت تجارتى واحد ثبتى قید گردد.

ماده ۱۸ ـ. اشخاص حقیقى و حقوقى که طبق مقررات این تصویب‎نامه اسم خود را ثبت مى‎نمایند مکلف‎ اند در سربرگ اوراق تجارتى و برگ‏هاى فروش و سفارش و هر نوع اسناد و مدارک تجارتى که به کار مى‎برند، ضمن درج عنوان تجارتى شماره ثبت خود را نیز قید نمایند.

فصل چهارم ـ. سایر مقررات

ماده ۱۹ ـ. پلمب دفا‌تر تجارتى اشخاص حقیقى و حقوقى طبق دستورالعملى که توسط سازمان هر ناحیه تعیین مى‎شود، شده و پس از امضاى نماینده واحد ثبتى به مهر واحد مذکور ممهور خواهد انجام گرفت.

ماده ۲۰ ـ. هزینه ‎هاى مربوط به ثبت شرکت، مؤسسه و تغییرات آن هم‎چنین ثبت علائم و اسامى تجارى و صنعتى و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتى و نیز ثبت دفا‌تر تجارتى و پلمب دفا‌تر تجارتى و غیرتجارتى به موجب دستورالعملى که با رعایت قوانین مربوط توسط سازمان هر ناحیه تهیه مى‎شود، دریافت مى‎گردد. [۳]ماده ۲۱ ـ. از ادامه فعالیت متخلفین از اجراى مفاد این تصویب‎نامه بنا به تقاضاى سازمان، توسط نیروى انتظامى ناحیه جلوگیرى به عمل خواهد آمد. در هر صورت این‎گونه اقدامات رافع مسئولیت مدیران شرکت یا مؤسسه و اشخاص حقیقى متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود.

ماده ۲۲ ـ. دستورالعمل‎هاى اجرایى این تصویب‎نامه و فرم‎هاى چاپى مربوط توسط سازمان هر ناحیه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این تصویب‎نامه تهیه و به اجرا گذاشته خواهد انجام گرفت.

این تصویب‎نامه در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۷۴ به تأیید مقام محترم ریهست جمهورى رسیده هست.

[۱]ابداًحى طبق تصویب‎نامه شماره ۴۵۰۵۲/ت ۱۶۸۷۴ ک. ۲۳/۵/۱۳۷۵

[۲]ابداًحى و الحاقى تبصره طبق تصویب‎نامه شماره ۴۵۰۵۲/ت ۱۶۸۷۴ ک. ۲۳/۵/۱۳۷۵

[۳]ابداًحى طبق تصویب‎نامه شماره ۵۷۴۲۵/ت ۱۸۷۷۵ هـ

ارتش سوریه کنترل تکمیل هستان هم‌مرز اسرائیل را در دست می‌گیرد

۲۸ تیر ۱۳۹۷

رسانه های دولتی سوریه از دستیابی به توافق برای خروج مخالفان مسلح از هستان مرزی واقع در جنوب غرب این کشور و تسلط مجدد نیروهای ارتش بر پایانی مناطق این هستان هم مرز سرزمین های اشغالی رویداد دادند.

به نقل «عباس نوشت»، ظهر امروز (پنج شنبه) اعلام کـــرد که برخی اخبار از دستیابی به توافق در هستان مرزی القنیطره در جنوب غرب این کشور حکایت دارند که بر اساس آن عناصر تروریستی مخالف سازش و ترک مخاصمه در این هستان، راهی هستان مرزی ادلب در شمال غرب کشور می شوند در حالی که به اوضاع افراد خواهان باقی ماندن در هستان رسیدگی خواهد انجام گرفت.

به نقل کرد رویدادنگار سانا، توافق مذکور همچنین شامل بازگشت نیروهای ارتش سوریه به مناطقی در القنیطره در مرز مشترک این کشور با سرزمین های اشغالی می باانجام گرفت که پیش از سال ۲۰۱۱ میلادی در آنها مستقر بوده هست.

در همین حال، رویدادگزاری اسپوتنیک روسیه نیز از یک منبع امنیتی سوری نقل کـــرد که بر سر برقراری آتش بس فراگیر و فوری در پایانی جبهه های جنگ در هستان القنیطره و بازگشت ارتش این کشور به همه مواضع خود در مناطق عاری از سلاح در چارچوب توافقنامه سال ۱۹۷۴ میلادی با رژیم صهیونیستی توافق انجام گرفته هست.

این منبع که نام وی فاش نانجام گرفته همچنین تاکید کـــرد که در چارچوب توافق به دست آمده، به اوضاع عناصر مسلح خواهان باقی ماندن در هستان قنیطره و پذیرش حاکمیت دولت سوریه رسیدگی می شود و عناصر مخالف این مسئله نیز طی سه روز به ادلب انتقال می یابند.

گرانترین و ارزانترین منطقههای جهان

۲۸ تیر ۱۳۹۷

گرانترین و ارزانترین منطقههای جهانپول‌نیوز درتازه‌ترین مطالعه بانک بین المللی UBS AG، رتبه بندی منطقههای گران و ارزان جهان بر اساس سطح درآمد و هزینه‌های خانومدگی اعلام انجام گرفت.
منطقههای زوریخ، ژنو، اسلو، کپنهاگ و نیویورک به ترتیب پنج منطقه گران جهان شناخته انجام گرفتند.

در مقابل منطقههای دهلی نو، مانیل، کی یف، لاگوس و قاهره پنج منطقه ارزان جهان در سال ۲۰۱۸ میلادی لقب گرفتند. در این بررسی درآمد ماهانه یک خانواده چهار نفره با حداقل میزان خرید کالا و خدمات بدون در نظر گرفتن مسکن اجاره‌ای برای خانومدگی در منطقه زوریخ باید۴۲۶۰ دلار باانجام گرفت، این رقم در منطقه ژنو ۴۱۶۵ دلار و در نیویورک ۳۶۷۳دلار هست.

برای خانومدگی خانواده چهار نفره در ارزانترین منطقههای جهان متوسط بین ۱۲۷۲ دلار تا ۱۶۱۸ دلار در ماه هزینه در بر دارد.

همچنین گرانترین مواد غذایی در منطقههای ژنو و زوریخ فروخته می شود و در مقابل قیمت مواد غذایی در کی‌یف و لائوس ارزانترین نرخ را در جهان دارند.

قیمت متوسط اجاره مسکن برای خانواده‌ای چهار نفره در نیویورک و هنگ کنگ ۴ هزار دلار در ماه هست که گرانترین هزینه مصرفی خانوار در جهان شآقاه می‌شود.

از سوی دیگر منطقهوندان هنگ کنگ،تایوان و توکیو برای خرید یک همبرگر باید ۱۲ دقیقه کار کنند که این شاخص برای ساکنان مسکو نیم ساعت هست.

برای خرید یک عدد گوشی تلفن آیفون منطقهوند ساکن مسکو باید ۸.۵ هفته با احتساب هشت ساعت در روز کار کند اما این شاخص در منطقه نیویورک ۵۴ ساعت ،ژنو ۴۷.۵ ساعت و زوریخ تنها ۳۸.۵ ساعت هست.

منطقههای بزرگ مسکو و سن پترزبورگ روسیه در جایگاه پنجاه و چهارم و پنجاه و یکمین منطقههای گران جهان قرار دارند که متوسط هزینه خانومدگی بدون احتساب اجاره آپارتمان در آن به ترتیب ۲۲۶۰ دلار و ۲۳۰۰ دلار در ماه هست.

هوش مصنوعی چه کاربرد‌هایی دارد؟

۲۸ تیر ۱۳۹۷

هوش مصنوعی چه کاربرد‌هایی دارد؟

 

این روز‌ها همه جا صحبت از «هوش مصنوعی» (Artificial Intelligence) هست که به طور مخفف با عنوان AI از آن یاد می‌شود. اما هوش مصنوعی واقعا چیست و چه کار می‌کند؟ این دقیقا همان سوالی هست که قصد داریم در این مطلب به آن پاسخ دهیم.

 

تاریخچه
نقش هوش مصنوعی هر روز در خانومدگی ما افزایش می‌شود. آخرین ترند در این زمینه تراشه‌های هوش مصنوعی و کاربرد‌های مختلف آن‌ها در گوشی‌های هوشمند هست. اما شروع توسعه‌ی این تکنولوژی در واقع به خیلی قبل‌تر برمی‌گردد؛ یعنی زمانی در دهه‌ی ۵۰ میلادی که «دانشگاه دارتموث» (Dartmouth College) در ایالات متحده یک پروژه‌ی تحقیقات تابستانی را به هوش مصنوعی اختصاص داد.

 

هوش مصنوعی چه کاربرد‌هایی دارد؟

 

 ریشه‌های هوش مصنوعی را حتی می‌توان در عمق افزایشی از تاریخ و در فعالیت‌های «آلن نیوئل» (Allen Newell)، «هربرت ای. سیمون» (Herbert A. Simon) و «آلن تورینگ» (Alan Turing) جست‌وجو کـــرد. آزمون مشهور تورینگ در سال ۱۹۵۰ توسط او در مقاله‌ای مطرح انجام گرفت.

 

این مقاله یکی از نخستین اسنادی هست که در آن به وجود آمدن ماشین‌های هوشمند پیش‌بینی انجام گرفته هست. با این حال مقوله‌ی هوش مصنوعی تا پیش از معرفی انجام گرفتن سوپرکامپیوتر «دیپ بلو» (Deep Blue) توسط کمپانی IBM هنوز توجه جهانیان را به خود جلب نکـــرده بود.

 

این سوپرکامپیوتر نخستین ماشینی بود که توانست قهرمان شطرنج جهان «گری کاسپارف» (Garry Kasparov) را در مسابقه‌ای که در سال ۱۹۹۶ میلادی برگزار انجام گرفت شکست دهد. الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای سال‌های متمادی هست که در دیتاسنتر‌ها و کامپیوتر‌های بزرگ هستفاده می‌شوند، ولی حضور آن‌ها در حوزه‌ی لوازم الکترونیک مصرفی به سال‌های اخیر برمی‌گردد.

 

تعریف هوش مصنوعی
تعریف هوش مصنوعی آن را به عنوان شاخه‌ای از علوم کامپیوتر مشخص می‌کند که با خودکارسازی رفتار‌های هوشمندانه سروکار دارد. بخش دشوار ماجرا این هست: از آنجا که خود هوش را نمی‌توانیم به درستی تعریف کنیم، امکان تعریف دقیق هوش مصنوعی هم وجود ندارد.

 

به طور کلی اصطلاح هوش مصنوعی برای تشریح کـــردن سیستم‌هایی به کار می‌رود که دنبال آن‌ها هستفاده از ماشین‌ها برای تقلید و شبیه‌سازی هوش انسانی و رفتار‌های مرتبط با آن هست. این دنبال گاه ممکن هست با هستفاده از الگوریتم‌های ساده و الگو‌های از پیش تعیین انجام گرفته محقق شود، ولی گاهی هم نیاز به الگوریتم‌ها فوق‌العاده پیچیده دارد.

 

 

هوش مصنوعی چه کاربرد‌هایی دارد؟

 

 انواع مختلف هوش مصنوعی

هوش مصنوعی نمادین
هوش مصنوعی نمادین (Symbolic) با نماد‌هایی انتزاعی کار می‌کند که برای نشان دادن دانش هستفاده می‌شوند. هوش مصنوعی نمادین، هوش مصنوعی کلاسیکی هست که بر اساس این ایده کار می‌کند که تفکر انسان را می‌توان در سطحی سلسله مراتبی و منطقی بازسازی کـــرد. در این روش هشدارات از بالا با کار کـــردن روی نماد‌های معنی‌دار برای انسان، ارتباطات انتزاعی و نتیجه‌گیری‌های منطقی پردازش می‌شوند.

 

هوش مصنوعی عصبی
هوش مصنوعی عصبی (Neural AI) در اواخر دهه‌ی ۸۰ میلادی در علوم کامپیوتر محبوبیت پیدا کـــرد. در این گونه، دانش با هستفاده از نماد‌ها نمایش داده نمی‌شود، بلکه به جای آن، نورون‌های مصنوعی و ارتباط میان آن‌ها نماینده‌ی دانش هستند. این هوش مصنوعی چیزی شبیه به یک مغز بازسازی انجام گرفته هست. در این روش دانش کسب انجام گرفته به قطعاتی کوچک‌تر (نورون‌ها) خرد و سپس از آن گروه‌هایی متصل به هم تشکیل می‌شود.

 

این نوع هوش مصنوعی رویکـــردی پایین به بالا دارد. بر خلاف هوش مصنوعی نمادین، یک سیستم هوش مصنوعی عصبی باید ابتدا تعلیم داده شود و در معرض محرک‌هایی قرار بگیرد تا شبکه‌های عصبی در آن تجربه کسب کنند، بزرگ شوند و اندوخته‌ی دانش افزایشی داشته باشند.

 

شبکه‌های عصبی
شبکه‌های عصبی (Neural Networks) در لایه‌هایی سازماندهی می‌شوند که با خطوطی شبیه‌سازی انجام گرفته به یکدیگر متصل هستند. بالاترین لایه، لایه‌ی دریافت هست. این لایه مانند حسگری عمل می‌کند که هشدارات را برای پردازش دریافت می‌کند و آن‌ها را به لایه‌های پایین‌تر می‌فرستد. این فرآیند پس از دریافت هشدارات با حداقل دو لایه‌ی دیگر (در سیستم‌های بزرگ تا زیاد از بیست لایه) ادامه پیدا می‌کند که به صورت سلسه مراتبی روی هم قرار دارند و هشدارات را با هستفاده از پیوند‌ها دسته‌بندی و ارسال می‌کنند.

 

در پایین‌ترین بخش سلسله مراتب لایه‌ی خروجی قرار دارد که به طور معمول تعداد نورون‌های مصنوعی آن از پایان لایه‌های دیگر کاهش هست. این لایه داده‌های محاسبه انجام گرفته را به فرمتی تبدیل می‌کند که برای ماشین قابل خواندن باانجام گرفت.

 

شیوه‌ها و ابزار‌ها
ابزار‌ها و شیوه‌های مختلفی برای به کار بردن هوش مصنوعی در دنیای واقعی وجود دارد که برخی از آن‌ها را می‌توان در ترکیب با هم هستفاده کـــرد.

اساس کار پایان این روش‌ها «یادگیری ماشینی» (Machine Learning) هست. تعریف یادگیری ماشینی سیستمی هست که تجربه را به دانش تبدیل می‌کند. این پروسه به سیستم این توانایی را می‌دهد که الگو‌ها و قوانین را با سرعتی که همواره در حال افزایش هست شناسایی کند. در انواع مختلف یادگیری ماشینی از هر دو نوع هوش مصنوعی نمادین و عصبی هستفاده می‌شود.

 

 

هوش مصنوعی چه کاربرد‌هایی دارد؟
یادگیری عمیق (Deep Learning) زیرگونه‌ای از یادگیری ماشینی هست که اهمیت آن رو به افزایش هست. در این مورد تنها از هوش مصنوعی عصبی یا همان شبکه‌های عصبی هستفاده می‌شود. اکثر کاربرد‌های امروزی هوش مصنوعی بر پایه‌ی یادگیری عمیق هستند. به لطف امکان گسترش دادن سریع طراحی شبکه‌های عصبی و تبدیل کـــردن آن‌ها به سیستم‌هایی پیچیده‌تر و قوی‌تر با لایه‌های جدید، مقیاس یادگیری عمیق را می‌توان به سادگی تغییر داد و آن را با کاربرد‌های زیاد زیادی منطبق کـــرد.

سه نوع پروسه‌ی یادگیری برای تعلیم دادن شبکه‌های عصبی وجود دارد: تحت نظارت، بدون نظارت و یادگیری تقویتی. این سه پروسه روش‌های متفاوت زیادی را مهیا می‌کنند تا بتوان نحوه‌ی تبدیل ورودی به خروجی دلخواه را تنظیم کـــرد.

 

در یادگیری تحت نظارت، ارزش‌ها و پارامتر‌ها از بیرون برای سیستم مشخص می‌شود، ولی در یادگیری بدون نظارت این خود سیستم هست که تلاش می‌کند الگو‌هایی را در هشدارات ورودی کشف کند که ساختاری قابل تشخیص دارند و می‌توان آن‌ها را بازتولید کـــرد. در یادگیری تقویتی هم ماشین به صورت مستقل کار می‌کند، ولی بر اساس موفقیت یا شکست، تشویق یا تنبیه می‌شود.

 

کاربرد‌ها
همین الان هم از هوش مصنوعی در زیادی جا‌ها هستفاده می‌شود، ولی به هیچ وجه همه‌ی این کاربرد‌ها در نگاه نخست آشکار نیستند؛ بنابراین انتخاب کـــردن موقعیت‌هایی که از امکانات این تکنولوژی در آن‌ها بهره برده می‌شود، لزوما به تشکیل فهرستی تکمیل نمی‌انجامد.

مکانیزم‌های هوش مصنوعی برای تشخیص، شناسایی و دسته‌بندی اشیا و افراد در تصویرش‌ها ویدیو‌ها زیاد کارآمد هستند. برای رسیدن به این دنبال، از مکانیزم ساده، ولی سنگین تشخیص الگو هستفاده می‌شود. اگر هشدارات تصویر رمزگذاری نانجام گرفته باانجام گرفت و ماشین بتواند آن‌ها را بخواند، تصویرش‌ها و ویدیو‌ها را به سادگی می‌توان با این روش در دسته‌های مختلفی قرار داد که امکان جست‌وجو و یافتن آن‌ها وجود دارد. چنین تشخیص‌هایی را همچنین می‌توان برای هشدارات صوتی هم به کار برد.

هستفاده از چت‌بات‌ها در بخش خدمات مشتریان روز به روز افزایش می‌شود. این دستیار‌های مبتنی بر متن، کار خود را با هستفاده از تشخیص کلمات کلیدی در درخوهست مشتری و نشان دادن واکنش متناسب با آن انجام می‌دهند. با توجه به کاربرد‌های مختلف، این نوع دستیار‌ها می‌توانند ساده‌تر یا پیچیده‌تر باشند.

تجزیه و تحلیل نظرات علاوه بر پیش‌بینی نتایج انتخابات در عالم سیهست، در بازاریابی و زیادی حوزه‌های دیگر هم هستفاده می‌شود. «هستخراج نظرات» (Opinion Mining) که همچنین با نام «تجزیه و تحلیل احساسات» (Sentiment Analysis) هم از آن یاد می‌شود، برای جست‌وجو کـــردن اینترنت در مورد عقاید و عبارات احساسی به کار می‌رود. با این روش‌ها می‌توان نظرسنجی‌هایی را به صورت ناشناس برگزار کـــرد.

الگوریتم‌های جست‌وجو مانند الگوریتم‌هایی که گوگل هستفاده می‌کند، طبیعتا به انجام گرفتت محرمانه هستند. روش‌های محاسبه، رتبه‌بندی و نمایش نتایج جست‌وجو تا حد زیادی بر پایه‌ی مکانیزم‌هایی کار می‌کنند که از یادگیری ماشینی در آن‌ها هستفاده می‌شود.

 

 

هوش مصنوعی چه کاربرد‌هایی دارد؟

پردازش کلمات یا بررسی کـــردن یک متن از نظر دستور زبان و اشتباهات املایی، یکی از کاربرد‌های کلاسیک هوش مصنوعی نمادین هست که برای مدت زمان زیادی از آن هستفاده می‌انجام گرفته. در این روش زبان به عنوان شبکه‌ی پیچیده‌ای از قوانین و دستورالعمل‌ها تعریف می‌شود که قطعات متن را در یک جمله تجزیه و تحلیل می‌کند و در برخی شرایط می‌تواند اشتباهات را تشخیص دهد و تصحیح کند. از همین قابلیت‌ها همچنین در تبدیل نوشتار به گفتار در دستیار‌های صوتی مانند سیری، الکسا و گوگل اسیستنت هم هستفاده می‌شود.

در تراشه‌های جدید گوشی‌های هوشمند مانند تراشه‌ی Kirin ۹۷۰ شرکت هواوی، هوش مصنوعی بخش ویژه‌ای برای خودش به نام NPU یا «واحد پردازش عصبی» (Neural Processing Unit) دارد. کوالکام هم حدود دو سال هست که روی NPU خاص خودش به نام پردازشگر Zeroth کار می‌کند. تراشه‌ی A۱۱ Bionic اپل هم بخش مشابهی را در خودش جای داده هست.

علاوه بر این پژوهش‌های مختلف دیگری هم روی هوش مصنوعی در حال پیگیری هست که شاید برجسته‌ترین آن‌ها پروژه‌ی «واتسون» (Watson) شرکت IBM باانجام گرفت. این پلن‌ی کامپیوتری پیش از این نخستین حضور عمومی خود را در یک مسابقه‌ی تلویزیونی هشدارات عمومی در سال ۲۰۱۱ تجربه کـــرد. واتسون در این پلن به رقابت با دو انسان پرداخت و مسابقه را برد. این هوش مصنوعی پس از آن تعداد بار دیگر هم در رویداد‌های مشابهی ظاهر انجام گرفت.

 

یک شرکت بیمه‌ی ژاپنی از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی هستفاده از واتسون را برای بررسی سوابق و هشدارات پزشکی مشتریان و ارزیابی آسیب‌ها و بیماری‌ها آغاز کـــرده هست. بر اساس هشدارات منتشر انجام گرفته از این شرکت بیمه، هوش مصنوعی واتسون تقریبا جایگزین ۳۰ کارمند انجام گرفته هست. از دست دادن شغل در اثر خودکارسازی تنها یکی از مشکلات اخلاقی و اجتماعی مورد بحث در مورد هوش مصنوعی هست که شرکت‌های بزرگ و دانشگاه‌ها در مورد آن پژوهش می‌کنند.

 

هوش مصنوعی چه کاربرد‌هایی دارد؟

 

 

نقل کرد نهایی
هوش مصنوعی چیزی نیست که یک شبه از هیچ پدید آمده باانجام گرفت. ولی به نظر می‌رسد این تکنولوژی در حوزه‌ی لوازم الکترونیک مصرفی به یک نقطه‌ی عطف و پیشرفت بزرگ نزدیک می‌شود. همین نکته کافی هست تا همگان تلاش کنند هشدارات خود را در این موضوع به روز نگه دارند. شما به کدام جنبه‌ی هوش مصنوعی افزایش علاقه دارید؟ پاسخ‌های خود را در بخش نظرات برای ما بنویسید.

حمله موشکی یمنی‌ها به فرودگاه جیزان عربستان

۲۸ تیر ۱۳۹۷

جنبش انصارالله یمن اعلام کـــرد فرودگاه جیزان عربستان را دنبال حمله موشکی قرار داده هست.

به نقل «عباس نوشت»، جنبش انصارالله یمن اعلام کـــرد نیرو‌های یمنی فرودگاه جیزان در عربستان را دنبال قرار داده‌اند.

همچنین شبکه الراهه اعلام کـــرد نیروی موشکی انصارالله، یک موشک بالستیک از نوع بدر ۱ را بسوی فرودگاه جیزان شلیک کـــرده هست.

از سوی دیگر، شبکه الاخباریه عربستان مدعی انجام گرفت پدافند هوایی عربستان، موشکی را که نیرو‌های انصارالله بسوی جیزان شلیک کـــرده بودند، رهگیری کـــرده هست.

روز گذشته نیز نیرو‌های یمنی شرکت ملی نفت عربستان (آرامکو) را دنبال قرار دادند.